Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Круглий стіл “Львівська наукова кристалохімічна школа. Постаті”

Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, голова хімічної комісії, професор Євген Гладишевський

У рамках ювілейних заходів 350?річчя від дня заснування Львівського національного університету імені Івана Франка 24 січня на хімічному факультеті відбувся круглий стіл “Львівська наукова кристалохімічна школа. Постаті”. В урочистому засіданні взяло участь понад 80 учених. Крім представників хімічного факультету, до роботи круглого столу долучилися відомі вчені-фізики: декан фізичного факультету професор Петро Якібчук, професор Степан Мудрий, професор Іван Щерба й ін. Завітали на захід і кристалохіміки з інших навчальних закладів України. Засідання відкрив завідувач кафедри неорганічної хімії професор Роман Гладишевський.
Проректор Університету професор Богдан Котур ознайомив присутніх із заходами, які відбуватимуться впродовж року в рамках святкування 350-річчя Університету, та нагородив викладачів і наукових співробітників, лауреатів державних премій України в галузі науки та техніки пам’ятними знаками, які видано до ювілею. Проректор з наукової роботи наголосив на вагомих наукових досягненнях кристалохімічної школи та запевнив про повну підтримку Ректора професора Івана Вакарчука ініціатив із подальшого розвитку наукових досліджень із кристалохімії у Львівському університеті.
З доповіддю про досягнення та перспективи Львівської кристалохімічної школи виступив завідувач кафедри неорганічної хімії Львівського університету професор Роман Гладишевський. За 50 років українські вчені-кристалохіміки досягли значних успіхів. Видали близько 4000 наукових праць та отримали понад 100 патентів. Учені-кристалохіміки опублікували 23 монографії, захистили 25 докторських та 135 кандидатських дисертацій. За роки функціонування Львівської кристалохімічної школи близько 20 % відкриттів у галузі кристалохімії інтерметалічних сполук зробили вчені зі Львова. Слід зазначити, що багато науковців, які навчалися та сформувалися у Львівському національному університеті імені Івана Франка, працюють практично на всіх континентах. Учені-кристалохіміки також беруть участь у наукових розробках у галузях, які забезпечують розвиток української енергетики й електроніки. Значна частина наукових досліджень орієнтована на пошук та одержання нових матеріалів і перспективних інноваційних технологій. Здобутки львівських учених-кристалохіміків гідно відзначено державними преміями.
У різні роки лауреатами державних премій були: заслужений професор Львівського університету Оксана Бодак, професор Євген Гладишевський, професор Мар’ян Миськів, професор Роман Гладишевський, професор Ігор Завалій, доцент Василь Заремба, професор Ярослав Каличак, професор Богдан Котур, професор Володимир Павлюк, провідний науковий співробітник Юрій Стадник. Теоретик Львівської кристалохімічної школи – Петро-Богдан Крип’якевич, чиє ім’я вписане золотими літерами в історію світової науки. Професор Роман Гладишевський окреслив перспективи та завдання Львівської кристалохімічної школи на майбутнє.
Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, голова хімічної комісії, професор Євген Гладишевський у своїй доповіді охарактеризував етапи розвитку Львівської кристалохімічної школи. Професор Є. Гладишевський зробив огляд наукового доробку відомих учених-професорів, які працювали у Львівському університеті: Є. Черкашина, П.-Б. Крип’якевича, М. Теслюка, Ю. Кузьми, О. Заречнюка, О. Бодак, Я. Ярмолюка, р. Сколоздри та ін. Євген Гладишевський розповів про розвиток експериментальної бази кафедри неорганічної хімії за останні 40 років і наголосив на необхідності придбання нового обладнання для наукових досліджень і навчання студентів хімічного та фізичного факультетів.

Професор Мар’ян Миськів поділився своїми спогадами про роботу з ученими-кристалографами, які працювали на кафедрах неорганічної та аналітичної хімії Львівського університету, та розповів про нові напрями, які сформувалися та розвинулися в останні роки – кристалохімія комплексних сполук з органічними лігандами, гідридів, оксидів – високотемпературних надпровідників.
В обговоренні виступив декан хімічного факультету Університету професор Ярослав Каличак, який поінформував присутніх про заходи, які заплановано провести на факультеті з нагоди 350-річччя Університету. У травні – червні 2011 року хімічний факультет проведе традиційну конференцію “Львівські хімічні читання 2011”, підготовку до якої вже почали.
Секретар хімічної комісії Наукового товариства імені Шевченка Володимир Дутка наголосив на необхідності популяризувати досягнення українських учених-кристалографів серед студентської молоді та запропонував упорядкувати та видати короткі біографії і список наукових праць визначних постатей Львівської наукової кристалохімічної школи. Крім того, Володимир Дутка наголосив на великій та жертовній праці, яку провели вчені-хіміки, видавши 10 років тому чотиримовний хімічний словник. За останні роки жодної великої праці в розвитку української хімічної термінології не видано, тому назріла потреба відновити роботу вчених-хіміків Львівського університету в цьому напрямі. Секретар хімічної комісії запропонував виготовити портрети та короткі біографії визначних українських хіміків, які працювали у Львівському університеті, а саме: Романа Кучера, Петра-Богдана Крип’якевича, Юрія Кузьми, Оксани Бодак та ін. і популяризувати наукові здобутки цих учених.
Учений-хімік, голова селищної ради Брюхович Олексій Процик поділився спогадами про роботу у Львівському університеті й розповів про проблеми, які постають перед місцевими громадами щодо вирішення соціально-економічних питань.
Професор кафедри аналітичної хімії Національного університету “Львівська політехніка” Дарія Семенишин повідомила наукову громаду про розвиток кристалохімічних досліджень у Львівській політехніці.
Доцент кафедри хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Лілія Муратова поділилася своїми споминами про працю на кафедрі неорганічної хімії Львівського університету та розповіла про проблеми, які виникають у підготовці висококваліфікованих медиків.
Під час роботи круглого столу працювала виставка наукових та навчальних видань, що їх підготували та видали вчені-кристалохіміки Львівського університету. Круглий стіл “Львівська наукова кристалохімічна школа. Постаті” пройшов у дружній, доброзичливій атмосфері. Учені-кристалохіміки мали змогу обговорити безліч наукових питань та накреслити подальші плани наукових досліджень.

Володимир Дутка,
доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії
Світлини Ірини Возняк,
аспірантки кафедри неорганічної хімії

Категорія: №2, лютий 2011 р.