Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Педагогічному коледжу – 140 років

У 2011 році навчальному закладу виповнюється 140 років, і впродовж цього часу триває історія його безперервного функціонування від Державної жіночої учительської семінарії, яка була розміщена в урядовому будинку на вул. Скарбківська (тепер – вул. Лесі Українки), до Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Туган-Барановського, 7).
Основні віхи розвитку цього найдавнішого педагогічного закладу нашої держави:
1871 р. – розпочато підготовку вчителів для початкової школи;
1875 р. – розпочато підготовку вихователів дитячих дошкільних закладів;
1895–1900 рр. – будівництво основного корпусу на вул. Сакраменток (тепер – вул. Туган-Барановського, 7).
У 20-х роках ХХ ст. семінарії присвоєно ім’я Адама Асника, польського поета і драматурга ХІХ ст.
1933 р. учительську семінарію перейменували в педагогічний ліцей, 1939 р. ліцей реорганізували в педшколу № 1, яка готувала вчителів І–ІV класів, 1946 р. відкрили заочне відділення з цієї ж спеціальності.
У 1948 р. педшколу перейменували на Львівське педагогічне училище №1. У 1957–1969 рр. в училищі функціонувало музично-педагогічне відділення, яке потім перевели до педучилища №2, реорганізованого на Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колесси.
З 1993 р. випускники дошкільного виховання почали отримувати одну з додаткових кваліфікацій – “Вихователь логопедичних груп”, “Організатор фізичного виховання в дошкільному закладі”, “Вихователь з правом навчання іноземної (англійської, німецької) мови”, “Керівник образотворчої діяльності в дошкільному закладі”.
Новий імпульс розвитку отримує коледж (тоді – Львівське педучилище №1) у 1993 р. Саме в цей період починається розширення профілю підготовки спеціалістів і, перший серед навчальних закладів свого типу, Педагогічний коледж виходить за межі педагогічних спеціальностей і відкриває філологічну.
 1996 р. вперше в Україні серед педучилищ відкрито нову спеціальність “Соціальна педагогіка”.
У 1996 р. до педучилища приєднали Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колесси, реорганізувавши його у відділення музичного мистецтва.
З 1 вересня 1999 року на базі Львівського педучилища №1 утворено Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка як структурний підрозділ на правах факультету.
Згодом відновлено спеціальність “Початкове навчання”, а 2003 року відкрито нову спеціальність “Дефектологія” (тепер – “Корекційна освіта”). Того самого року відновлено заочну форму навчання зі спеціальності “Дошкільне виховання”, а в 2004 році відкрито заочну форму навчання зі спеціальності “Дефектологія”.
За останні шістдесят років випущено 20 587 педагогів, в їх числі – 4 877 вчителів початкового навчання, 13 172 вихователі дитячих дошкільних закладів, 902 вчителі музики і музичні керівники, 1046 учителів англійської мови, 227 учителів німецької мови, 253 соціальні педагоги, 110 учителів – дефектологів, логопедів.
У навчальному закладі сформувалася добра традиція: добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, багатий досвід, сумлінно і творчо працюють на ниві освіти.
Відомий у Галичині і за її межами учений і видавець Омелян Партицький у семінарії викладав українську мову і літературу; також викладачем української мови і літератури був письменник Осип Маковей; тут працювали знана педагог і громадська діячка Ольга Бачинська (Барвінська); заслужений діяч мистецтв України, головний диригент хорової капели “Трембіта” Володимир Пекар; народні артисти України Даниїла Байко, Євген Вахняк, Роман Вітошинський, Олександр Громиш, Ігор Кушплер; заслужені артисти України Григорій Кузовков, Галина Гавриш, Борис Гуран; багаторічний керівник мішаного хору музпедучилища, заслужений учитель України Євген Федоренко.
Багато років захоплювала студентів на уроках праці своїми високохудожніми витворами Марія Пекар, “Майстер золоті руки”, член Спілки майстрів народного мистецтва України, яка тривалий час влаштовувала персональні виставки писанок, дитячих м’яких іграшок, вишивок, витинанок, аплікацій.
108 викладачів коледжу гідно продовжують і розвивають традиції попередніх поколінь, серед них 5 доцентів, кандидатів наук, 2 заслужені працівники освіти України, 14 аспірантів і 9 здобувачів. Атестаційна комісія 48 викладачам встановила категорію “спеціаліст вищої категорії”, 15 особам – “спеціаліст І категорії”, 17 – “спеціаліст ІІ категорії”. З числа викладачів вищої категорії присвоєно педагогічне звання “старший викладач” 10 особам, “викладач-методист” – 12 особам.
Слід зазначити, що Педколедж розвиває різні форми міжнародної співпраці, бере участь у низці міжнародних освітніх проектів.
Викладачі спеціальності “Соціальна педагогіка” налагодили контакти з фахівцями Польщі, Німеччини, Канади, США в рамках різних соціальних програм, проектів.
Традиційною стала участь наших студентів у фестивалі аматорських театральних студентських колективів, які щороку відбуваються в аналогічному коледжі міста Перемишля (Польща).
Коледж залучений до Міжнародної українсько-канадійської програми “Ми такі, як усі”, є рівноправним партнером Міжнародного проекту “Інклюзивна освіта”, Канада – Україна, 2006 – 2016 рр. У рамках цього проекту наявні різні напрями діяльності та різні форми співпраці. Коледж працює над створенням навчально-методичного забезпечення для підготовки вчителів для роботи в закладах з інклюзивної освіти.
При коледжі створено осередок Української асоціації корекційних педагогів (УАКП), голова – доцент Т. Пічугіна. Членами осередку є викладачі та студенти коледжу. Асоціація видає професійний журнал “Корекційна освіта”.
Крім освітньо-наукових міжнародних зв’язків, використовуємо громадські та приватні культурні зв’язки. Зокрема, з 1998 р. в Берліні проводять благодійні акції “Чорнобиль очима дітей”, у яких беруть участь студенти коледжу з підготовленими одноактними виставами – “Пам’ятаймо Чорнобиль” (2001), “Відлуння Чорнобиля” (2002) під керівництвом викладача Ірини Демчук. У цій акції брала участь викладач Романа Михайлишин – автор персональних виставок “Гіркий спомин Чорнобиля” (2001), “Фарби Чорнобиля у писанковій фантазії” (2002).
Співпрацює коледж з асоціацією “Педагогіка – Монтессорі”, міська влада м. Львова та м. Ерфурт (Німеччина).
Міністерство освіти і науки України залучило коледж до таких українських проектів і програм:
– програма “Навчання для майбутнього” (навчання майбутніх вчителів використання інформаційно-комунікативних технологій);
– розробки й апробації нової моделі “Сучасного вчителя”;
– удосконалення галузевих стандартів підготовки бакалаврів із напрямів “Дошкільна освіта” і “Початкова освіта”;
– “Підготовка вихователя для дошкільних закладів компенсуючого типу”.
 За активну участь у названих проектах і програмах коледж нагороджено Дипломом Міністерства освіти і науки та АПН України за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України.
Педагогічний коледж Університету сьогодні – це вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації, який готує бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти.

Дана Бородій, директор,
Оксана Соболевська, викладач української мови та літератури

Категорія: №2, лютий 2011 р.