Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Європейські студії Львівського університету

Два проекти Львівського національного університету імені Івана Франка стали переможцями цьогорічного конкурсу Програми Жана Моне Еразмус+. Це одна з престижних освітніх ініціатив Європейського Союзу, метою якої є підтримка викладання і проведення дослідницької діяльності з євроінтеграційної тематики. Надання підтримки відразу двом проектам засвідчило високий фаховий рівень європейських студій у виші та стало підтвердженням статусуЛНУ ім. Івана Франка як одного з провідних українських академічних осередків у сфері дослідження об’єднувальних процесів на європейському континенті.
Уже з вересня цього року кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби на факультеті міжнародних відносин у рамках магістерської спеціалізації «Європейська інтеграція» розпочала викладання академічного курсу «Субнаціональний вимір ЄС». Впровадження курсу було обумовлено необхідністю уможливити українським студентам більш ґрунтовно ознайомитися з теоретичними засадами дослідження і практичними аспектами функціонування регіонального рівня врядування в умовах європейських інтеграційних процесів. 
Курс також покликаний привернути більшу увагу до проблематики врахування досвіду ЄС в українських реаліях і необхідності більшого залучення регіональної влади у процес зближення нашої держави з Європейським Союзом.
Окрім занять, передбачено проведення низки круглих столів, методологічних семінарів, воркшопів, конференцій. Курс «Субнаціональний вимір ЄС» слугуватиме орієнтиром для інших пов’язаних із євроінтеграційною тематикою навчальних дисциплін, диверсифікує дидактичне забезпечення тасприятиме розвитку міждисциплінарного підходу у сфері європейських студій.
Своєю чергою, кафедра європейського права факультету міжнародних відносин отримала підтримку на проведення літніх шкіл із права і політики ЄС. Основна проектна діяльність охоплює організацію і проведення літніх шкіл з права і політики Європейського Союзу за участю провідних західних і вітчизняних вчених і практиків, розробку навчально-методичного забезпечення для літніх шкіл, формування інформаційного забезпечення про їхню діяльність, а також організацію та проведення круглих столів і семінарів, спрямованих на обговорення актуальних проблем викладання європейських студій і права ЄС в Україні й на публічні обговорення процесів євроінтеграції в Україні. Літні школи, заплановані у рамках проекту, мають тематичний характер і будуть присвячені питанням ґенези і теорії права Європейського Союзу (2015 р.), Європейській політиці сусідства та її правовим, політичним й економічним аспектам (2016 р.) і проблематиці захисту прав людини в Європейському Союзі (2017 р.)
Цільовою аудиторією проекту є студенти ЛНУ імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів України, наукові співробітники науково-дослідних установ, аспіранти та молоді науковці, молоді фахівці органів державної влади і місцевого самоврядування, чиє професійне коло обов’язків охоплює питання роботи у сфері європейської інтеграції.

Роман Калитчак,
Оксана Головко-Гавришева