Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Урочиста академія з нагоди 90-річчя від дня народження професора Євгена Гладишевського

Університетська спільнота відзначила 90-річчя від дня народження засновника Львівської кристалохімічної школи, доктора хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Євгена Гладишевського (14.IV.1924 р. – 5.VIII. 2012 р.). В Урочистій академії взяли участь науковці, викладачі, представники творчої інтелігенції, громадські діячі, студенти, учні та гості.

Відкриваючи академію, завідувач кафедри неорганічної хімії, член-кореспондент НАН України Роман Гладишевський ознайомив з історією створення, становлення та визнання Львівської кристалохімічної школи та підкреслив вагому роль Євгена Гладишевського в заснуванні та розвитку школи. «55 років тому делегація Львівського університету взяла участь у роботі одного з найвищих форумів кристалографів – Федорівській сесії з кристалографії в Ленінграді. До складу делегації входили Ректор Університету академік Євген Лазаренко, завідувач кафедри неорганічної хімії професор Євген Черкашин, завідувач кафедри кристалографії професор Гуго Пьотровський і доцент кафедри неорганічної хімії Євген Гладишевський. Євген Гладишевський виголосив доповідь «Кристалічна структура потрійних сполук у системі Cr-Ni-Si і Cr-Co-Si», під час обговорення якої світовий авторитет у галузі кристалографії академік Микола Бєлов визнав існування у Львові наукової школи «Кристалохімія». Шлях до визнання було розпочато ще професором Влодзімежом Тшебятовські в середині 40-х років минулого століття, коли в нашому Університеті почали з’являтися рентгенівські дифракційні установки. Молоді амбітні вчені Євген Гладишевський і Петро Крип’якевич вивели рентгеноструктурні дослідження на світовий рівень і заклали фундамент Львівської кристалохімічної школи. Усе своє життя Євген Гладишевський присвятив розвитку школи», – розповів Роман Гладишевський.

Роман Євгенович також відзначив, що «сьогодні Львівська кристалохімічна школа є авторитетним осередком структурних досліджень у світі, організатором форуму найвищого рівня в галузі кристалохімії інтерметалічних сполук. Кожні три роки у Львові збираються провідні вчені в цій галузі для роботи на Міжнародній конференції, щоб визначити пріоритети та шляхи подальшого розвитку науки. Школу знають у світі за систематичними дослідженнями й оригінальними відкриттями, тисячами наукових публікацій, монографіями, а також за персоналіями. Доробок Львівської кристалохімічної школи становить 20% світових досягнень у галузі кристалохімії інтерметалічних сполук».

На завершення Роман Євгенович повідомив, що цікавим, можливо невипадковим, виявився збіг дат: 2014 рік – 90 років від дня народження Євгена Гладишевського і 2014 рік – Міжнародний рік кристалографії під егідою ЮНЕСКО.

З вітальним словом до присутніх від імені Ректорату звернулася проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент Звенислава Мамчур та відзначила, що Євген Гладишевський – був видатним львів’янином, талановитим науковцем, і просто людиною, з якої варто брати приклад: «Можливо, нам легше, ніж іншим, бо перед нами є приклад. Приклад того, як треба працювати, як треба віддавати себе повністю улюбленій справі. Нам легше, бо ми знаємо, яким повинен бути науковець, до чого треба прагнути, якщо ти прийшов у науку і хочеш присвятити їй своє життя».

Від імені львівської наукової громадськості привітав учасників Урочистої академії академік НАН України Ігор Юхновський та поділився спогадами про Євгена Гладишевського як щирого друга, веселого та дотепного колегу, ініціативного і творчого науковця. «З Євгеном ми прийшли 1946 року в Університет і з того часу працювали кожен на своїй науковій ниві, але часто обмінювались думками і проводили насичені та цікаві розмови і то не лише про науку, але й про красу природи, спортивні події, різноманітні туристичні походи», – згадав він. Ігор Рафаїлович наголосив, що Євген Гладишевський все своє життя був невтомним вихователем молодих науковців, він умів зацікавити, заохотити, вселити бажання вчитися та працювати. Євген Іванович щедро ділився своїми науковими ідеями з усіма, хто поруч. Робота з ним приносила велику радість завдяки його особистій привабливості, великій енергії та творчому оптимізму. Можливо, тому так багато учнів у Євгена Івановича, які завжди будуть вдячні йому за науку, за добро, за радість спілкування.

Голова Західного наукового центру НАН України і МОН України, академік НАН України Зіновій Назарчук у своєму привітанні зазначив, що Євген Гладишевський – це вчений зі світовим іменем, надзвичайно ерудована та багатогранна особистість. «За роки самовідданої праці у Львівському університеті на посаді завідувача кафедри неорганічної хімії та проректора з наукової роботи Євген Іванович багато зусиль доклав для вдосконалення наукової роботи, зокрема збільшення обсягів бюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт, налагодження співпраці з науковими закладами інших міст і країн. Його діяльність була скерована на ріст чисельності викладачів з науковими ступенями, залучення усіх викладачів до виконання науково-дослідної роботи, підвищення ефективності аспірантури», – виділив основні принципи науково-організаційної роботи професора Євгена Гладишевського академік Зіновій Назарчук.

Зі словами вітання виступив декан хімічного факультету, професор Ярослав Каличак: «Професор Євген Гладишевський зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки в галузі кристалохімії неорганічних сполук. Його наукові дослідження вирізняються багатогранністю тематики, поєднанням аналізу та синтезу, пошуком кристалохімічних закономірностей. Ті успіхи, які зараз має факультет, Університет і Львівська кристалохімічна школа – всі вони, значною мірою, завдяки багаторічній плідній праці Євгена Гладишевського, а майбутні здобутки будуть присвячені пам’яті про те, що він зробив для нас і нашої держави». Ярослав Михайлович розповів, що Євген Гладишевський – один із перших десяти випускників хімічного факультету. Він не покинув рідного Університету, а залишився працювати в ньому – за 54 роки викладацької праці пройшов шлях від асистента до професора кафедри неорганічної хімії.

За словами професора Ярослава Каличака, Євген Іванович багато часу приділяв громадській діяльності: «Він один із перших виступив 1989 року з пропозицією відновлення діяльності у Львові Наукового товариства ім. Шевченка. З перших днів діяльності НТШ очолив хемічну комісію (1992-2012 рр.) і редколегію «Праць НТШ. Серія хемія і біохемія», був дійсним членом НТШ, неодноразово виступав на наукових сесіях і віддано працював на благо Товариства. Упродовж останніх років невтомно працював над Енциклопедією Львівського Університету, був членом Видавничої ради».

Долучився до привітань і висловив щиру вдячність поет, громадський діяч і пластун-сеньйор Ігор Попович. Він присвятив кілька поетичних рядків професорові Євгену Гладишевському й подарував хліб на вишитому рушникові як символи найдорожчого – життя та вірності своїй землі.

… Ти заснував школу

      кристалохімічну,

Тебе ми згадаєм,

      бо Ти – вогонь вічний…

А я пам’ятаю,

      як в тридцять дев’ятім

Ти із пластунами ішов у Карпати.

І ніс Ти набої, і ніс Ти гранати,

Щоб життя в Україні

      завжди було святом…

Програма Урочистої академії включала наукові доповіді вчених із провідних навчальних і наукових установ України та Польщі, де добре знають і пам’ятають професора Євгена Гладишевського, його наукові праці та досягнення. Свого часу Євген Іванович започаткував співпрацю з багатьма вітчизняними навчальними закладами, науковими організаціями та промисловими підприємствами, а згодом і закордонними навчальними та науковими центрами. Ця наукова співпраця є плідною і триває й до сьогодні.

З науковими доповідями виступили: акад. НАН України Анатолій Білоус (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, м. Київ «Сучасні тенденції розвитку хімії твердого тіла (оксидні системи)»), професор Микола Павлунь (Львівський національний університет імені Івана Франка «Прикладне значення кристаломорфології мінералів при розшуках та оцінці родовищ корисних копалин»), професор Олександр Веліченко (Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ «Вплив умов синтезу оксидних систем на основі PbO2 і TiOx на їхній склад та фізико-хімічні властивості»), чл.-кор. НАН України Роман Гладишевський (Львівський національний університет імені Івана Франка «Різні способи заміщення атомів у сполуках систем R-T-M»), професор Зофія Жончинська (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін «Compounds of rare earth elements with polycarboxylic acid in solid state»), професор Сергій Неділько (Київський національний університет імені Тараса Шевченка «Надпровідні сполуки в системах R-M-Cu-O (де R – Y і РЗЕ, а M – Ca, Sr, Ва)»), професор Ігор Барчій (Ужгородський національний університет «Пошук нових термоелектричних матеріалів в системах Tl-BIV-V-CVI (BIV-V – Sn, Pb, Sb, Bi, CVI – S, Se, Te)») та професор Анатолій Волошиновський (Львівський національний університет імені Івана Франка «Випромінювальна релаксація електронних збуджень у нанорозмірних діелектричних кристалах»).

Під час Урочистої академії відбулося нагородження переможців Львівсько-Люблінського конкурсу школярів «Кристали та їхнє дослідження». Упродовж останніх п’яти років відбувається однойменний обласний конкурс школярів «Кристали…», ініціатором і меценатом якого став професор

Є. І. Гладишевський. Переможців конкурсу нагороджують його іменними преміями. Євген Іванович умів згуртувати навколо себе молодь – студентів-першокурсників і навіть учнів зі шкільної лави. Прищеплював їм зацікавлення до хімічних досліджень, заохочував займатися наукою, сприяв участі молодих науковців у конференціях різного рангу, пропагував українську науку, вмів показати, що хімія є цікавою та корисною.

На початку церемонії нагородження переможців конкурсу Роман Гладишевський наголосив: «За час існування Львівська кристалохімічна школа виховала п’ять поколінь науковців і для них усіх Євген Іванович залишається знаковою постаттю. Він вселив у своїх вихованців жадобу до життя, віру в свої сили, на власному прикладі показавши, що тільки завдяки наполегливій праці можна здобути висот. Віримо, що сьогодні у цій залі присутні й наступні покоління Львівської кристалохімічної школи – учасники п’ятого конкурсу школярів «Кристали та їхнє дослідження».

Поділилися спогадами про цікаві моменти співпраці та спілкування з Євгеном Гладишевським його колеги та учні: професор Дарія Семенишин та доцент Володимир Яровець з Національного університету «Львівська політехніка», професор Львівської академії мистецтв, голова Брюховицької селищної ради Олексій Процик, заслужений працівник культури України, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Роман Горак, професор Микола Романюк та доценти Іванна Мокра, Зіновія Шпирка, Марія Коник з Львівського національного університету імені Івана Франка, учні Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів м. Дубляни Юлія Мілян, Марія Костишин.

Академія не залишила нікого з учасників байдужим. Усі присутні глибоко прониклись зворушливою і глибокою атмосферою дійства.

Уляна Барановська