Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

“Біологічні студії” на Державну премію України

Матеріал збирала Ольга Дорош, студентка 5 курсу.

 Свого часу Іван Франко дуже вдало сказав про книги: «Книги − морська глибина! Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивнії перли виносить».

Про те, якими ж перлинками для студентів стали підручники серії «Біологічні Студії», які за рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка 29 жовтня 2014 р. рекомендовані на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2015 р. говорять студенти і аспіранти біологічного факультету.

Серія «Біологічні Студії» започаткована на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2009 році. Упродовж 2009-2011 рр. з друку вийшли підручники: Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.; Хімія білка / За ред. Сибірної Н. О. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 с.;  Клевець М. Ю., Манько В. В., Гальків М. О., Іккерт О. В., Бичкова С. В. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 304 с. 

Нагадаємо, що підручник Мікробіологія посів друге місце у номінації Краще навчальне видання з природничих та математичних наук на Всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів Університетська книга–2010, став переможцем конкурсу Львівського форуму видавців 2009 року. Підручники «Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем)» і «Мікробіологія» отримали відзнаки за 1 місце у конкурсі «Найкращий підручник природничого напряму», який щорічно проводиться у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 

Підручник «Мікробіологія» став для мене невід’ємним інструментом при вивченні світу прокаріот. Думаю, що матеріал з книги, не раз ставав у пригоді багатьом студентам. Інформація в книзі подана поступово, логічно. Не зважаючи на великий обсяг матеріалів, сотні термінів − авторам вдалося подати інформацію так, щоб її можливо було засвоїти, зрозуміти.

Що стосується особисто мене, то сьогодні, коли курс “Мікробіологія” давно позаду, я неодноразово звертаюся до цього підручника за додатковою інформацією. Оскільки книжка містить багато розділів і тем присвячених морфології, біохімії, фізіології мікроорганізмів, подає багато інформації про різноманіття мікроорганізмів, то для мене, як для майбутнього мікробіолога вона завжди є актуальною.

Наталя Ціж, студентка V курсу

Я б хотіла сказати кілька слів про підручник з мікробіології. В ньому доступно викладений матеріал, який підкріплений ілюстраціями, схемками і таблицями. Малюнки полегшують студентам сприйняття теоретичного матеріалу, який подають на лекціях. Це хороший базовий підручник.

Ірина Тимків, студентка V курсу

Для мене підручник з мікробіології запам’ятався найбільше. Він не тільки невід’ємний елемент при підготовці до практичних занять чи іспиту, але й джерело корисної інформаціі про організми, які допомагають і шкодять нам кожного дня. Тож, підготовка до модулів і іспиту, завдяки цій книзі, перетворилась для мене на цікаву екскурсію у світ мікроорганізмів.

Богдан Андріїшин, студент ІV курсу

«Мікробіологія» є чудовим підручником для вивчення загального курсу мікробіології в університеті. Вона допомогла мені з легкістю опанувати цю дисципліну.

У книзі зібрано багато різноманітних і детальних малюнків, які дозволяють чітко і правильно зрозуміти описи будови і різноманіття мікроорганізмів та їх структур. Також є таблиці, в яких порівнюються властивості і функції мікроорганізмів, наприклад, розміри бактерій, розміри геному. У розділах про механізми метаболізму представлено схеми перетворення речовин, що забезпечують краще і глибше  їх розуміння. Цікаво розглянуто взаємовідносини між мікроорганізмами, антибіотики, патогенні для людини прокаріоти та хвороби, які вони спричиняють, що забезпечує попередження, лікування і захист від них.

Також цікавим є розділ про практичне використання мікроорганізмів, завдяки якому ми на прикладах розглядаємо користь (виробництво антибіотиків, органічних кислот, вітамінів, гормонів та ін.) певних видів мікроорганізмів (дріжджів, грибів, бактерій).

Як на мене, підручник «Мікробіологія» є чудовим порадником не лише третьокурсникам, які тільки почали знайомитись із світом мікроорганізмів, а й студентам старших курсів для повторення і узагальнення знань зі спеціальних курсів.

Трухим Наталія студентка 4 курсу

Для мене кожна із книг була і є по-своєму особливою і важливою для розуміння такої цікавої науки, як біологія. Але найближчою мені була «Фізіологія людини і тварини». Так, як в нас був цілий курс по вивченні фізіології, то книжка стала справжньою знахідкою для глибшого розуміння того, про що говорилося на лекції. Було б добре дочекатись ще один випуск книжки з продовженням тем. Я взагалі притримуюсь такої думки, що випускати книжки біологічної серії потрібно частіше, оскільки україномовної наукової літератури, доступної для студентів на сьогодні є досить мало.

Соломія Павлич, студентка III курсу

При вивченні будь-якого курсу студентом природничого напряму, однією з найважливіших складових є наявність підручника за допомогою якого можна належним чином, якісно засвоїти курс. Серед видань нашого факультету, особисто для мене, особливої уваги заслуговує «Фізіологія людини і тварин».

Оскільки це підручник, де доступно і конкретно подано матеріал, без зайвих пунктів та термінологічних перевантажень. Кожна тема представлена прикладами, ілюстраціями, схемами, що сприяє кращому розумінню та засвоєнню. Вже по завершенню вивчення курсу фізіології, мені неодноразово доводилось працювати з даним підручником, під час вивчення інших загальних курсів та спецкурсів, підготовки курсової та дипломної робіт. На мою думку, ця книга є незамінним помічником не лише для студентів, аспірантів, але і для тих, хто просто глибше цікавиться такими розділами біології як фізіологія нервової, м’язової та сенсорної систем.

«Фізіологія людини і тварин» не просто видання, де викладено інформацію, що відповідає програмі, а саме підручник, спрямований для розуміння, вивчення та засвоєння одного з найцікавіших курсів.

Ярина Шалай, студентка V курсу

“Фізіологія людини і тварин» добре оформлений і дуже ґрунтовний підручник, який неодноразово був корисним навіть після закінчення факультету. Він вирізняється чіткістю і зрозумілістю формулювань.

Володимир Гренюх, аспірант кафедри фізіології людини і тварин

«Фізіологія людини і тварин» – підручник, який приходив на допомогу не один раз. Матеріал подано  структуровано, де потрібно − проілюстровано. Але як на мене, то найголовнішим є те, що книга доступно написана!

Ірина Гнатчук, студентка V курсу

Оскільки я аспірант кафедри фізіології людини і тварин, то логічно було б розповісти саме про підручник моєї кафедри.  Підручник з фізіології містить початкові але необхідні знання з фізіології людини і тварин. Написаний на доступній для читача мові, знання розбиті на чіткі розділи та прекрасно систематизовані. Терміни та основні поняття виділені та внесені до предметного покажчика, де легко знайти потрібну річ. Цей підручник стане справжнім порятунком при підготовці до іспиту з фізіології.

Роман Остапів, аспірант кафедри фізіології людини і тварин

Підручник «Біохімія білка» є  компактним, лаконічним, містить матеріал високого ступеня узагальнення. Він надає необхідний і достатній обсяг фактичного матеріалу і є цікавим не лише для студентів спеціальності «біохіміки».

Анна Поліщук, студентка V курсу

У підручнику  “Хімія білка” матеріал розділений на дві частини. В теоретичній, де викладено найновішу інформацію про структуру і властивості білків. А також, що є особливо цінним, на практичну частину, в якій зібрані основні і найбільш важливі методи дослідження білків. Таке поєднання дає змогу якнайширше освоїти теоретичну базу, а також розкриває шлях застосування отриманих знань на практиці.

Ярина Мозиль, студентка V курсу

У підручнику за редакцією професора Сибірної Н.О. «Біохімія білка»  систематизовані теоретичні відомості про білки, як один із найважливіших класів органічних сполук. В практичній частині предаставлені основні методи дослідження амінокислот, пептидів, протеїнів та складних білків. В кінці кожного теоретичного розділу є ряд запитань для самоперевірки, даючи відповіді на які студенти закріплюють засвоєний матеріал. Для студентів, аспірантів та наукових працівників медико-біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів цей підручник цілком справедливо може стати потрібною настільною книгою.

Ксенія Устінова, студентка V курсу

 «Мікробіологія» – підручник, де студент може відшукати надзвичайно корисну інформацію з різноманітних питань мікробіології. Він допомагає знайти шлях до подальшого розуміння інших дисциплін у наступних навчальних програмах. Матеріал цього посібника, що є дуже важливо, вирізняється науковою новизною, у т.ч. і результатами наукової роботи працівників кафедри.  Всі розділи є доступними для розуміння. Автори вміло, грамотно виклали навчальний матеріал. Я неодноразово зверталася за допомогою до цього посібника, адже була впевнена, що інформацію, яку мені потрібно з курсу я обов’язково тут знайду. Матеріал викладений у цікавій формі, присутні ілюстрації, які допомагають легко засвоїти матеріал.

Мудра Лілія, студентка V курсу

У підручнику «Мікробіологія» висвітлено основні питання сучасної мікробіології. Автори змогли простою і доступною мовою описати складні мікробіологічні процеси. Матеріал викладено систематично, від простого до складного, точність викладу доповнюється ілюстраціями, які допомагають при вивченні певної теми. Я вважаю, що цей підручник добре підходить як для студентів біологічних спеціальностей, так стане в пригоді для майбутньої наукової роботи. Тому я не дивуюся, що підручник є у вільному доступі в Інтернеті, його електронною копією користується багато студентів не тільки з нашого університету. Дякуємо своїм колегам, які не полінувалися і відсканували весь підручник.

Лучко Ірина, студентка V курсу

Категорія: Uncategorized