Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Привілей на відкриття Львівської Академії у колегіумі отців Товариства Ісуса

Діялося у Ченстохові в найближчу суботу після дня Очищення Найсвятішої Діви Марії, а саме 5 лютого року Божого тисяча шістсот шістдесят першого.

Облята привілею на відкриття Львівської Академії у колегіумі отців Товариства Ісуса
Ян Казимир і т. д. Сповіщаємо і т. д.

Перед актами Коронної Метрики великої канцелярії поставши особисто велебний отець Анджей Сікорський, пресвітер Товариства Ісуса, теолог найяснішого і найпревелебнішого у Христі панотця Миколая на Пражмові Пражмовського, єпископа Луцького і Берестейського, великого коронного канцлера, вніс до цих актів на розгляд привілей Львівському колегіуму побожних отців Товариства Ісуса на створення там нової Академії; [привілей] ласкаво визнаний нами недавно, нашою рукою підписаний і великою коронною печаткою скріплений, чинний, цілий і неушкоджений, зміст [якого не викликає] жодного сумніву, прохає прийняти [привілей] і йому ж видати з тих же актів автентичний відпис. Котрого ж привілею зміст слідує і є таким.
Ян Казимир, з ласки Божої король і т. д., на вічну пам’ять про справу і до відома нащадків сповіщаємо. Благо королівств і королів настільки повинне ґрунтуватись на мудрості, наскільки необхідно [в міру їх] виникнення та розвитку. Бо ж нічого не може бути щасливішим для володарів і народів, як чесно це запроваджувати або створювати. Неможливо також без сили розуму підтримати і укріпити становище держави. Тим більше, що наука кращого виховання є вчителькою виховання, яку як батьки, так і вихователі, і кожен, хто зацікавлений в управлінні публічними справами, повинні підтримувати. Звідси і це прагнення старшого віку, рівно ж і всієї виплеканої античності, до поширення Божественних і людських наук, і ті турботи, спрямовані на розповсюдження мистецтв почесних і вільних, а зовсім не простих і звичайних. Справді, наші достопам’ятні попередники, польські князі і королі, серед таких кривавих воєн і замішань не забували лагідних і спокійних муз. Така ж сама їх любов до Паллади, як у шатах, так і в обладунку, і той самий дух і на арені, і у палестрі. Сова Мінерви, наближена і допущена під захист католицької віри і королівської корони, сіла на гніздо Лехітського Орла, і спрагнена знань простота князів і вельмож створила ґнєзненську гімназію, важливішу ніж скіпетр, трон.
Згодом отримані упродовж століть користі і щедрі плоди у багатьох викликали запал тим краще знати науки, чим більша їх цінність. Цьому щедро сприяв Наш найясніший попередник і прапрадід, достопам’ятний Владислав Ягайло, який, відкривши джерело, віддав польській молоді, заснувавши рідну Краківську Академію, сповнену усякими науками з немалими затратами праці і коштів. Особливо змагалася в мудрості зі славою наступників прихильність достопам’ятного короля Стефана, який заснував і забезпечив стільки колегіумів побожним отцям Товариства Ісуса. Також найулюбленіший Наш предок, достопам’ятний Сигізмунд, Віленську Академію прикрасив надзвичайними правами і привілеями, і заклав Краківський тих же отців Товариства Ісуса колегіум.
Без сумніву, дуже важливо, щоб і в руських провінціях і землях твердо була проголошена належна пошана правді і чесноті; Ми легко і охоче довели, що, згідно з Нашим підтвердженням Львівському колегіуму Товариства Ісуса нехай буде надано гідність Академії і титул Університету. Надаємо також право встановлення у тому ж Львівському колегіумі Товариства Ісуса генеральних студій на кожному з дозволених факультетів, тобто теології, як схоластичної, так і моральної, філософії, математики і обох прав, медицини і вільних мистецтв і дисциплін і всіляких інших наук, які вищезгадані отці Товариства Ісуса мають запровадити, там же ними самими чи іншими будуть перевірятися на їхній розсуд і ухвалу, і, згідно з усталеним звичаєм і практикою академій та університетів. І постановляємо на вічні часи, щоб цей [заклад] існував під назвою Університету Академії.
Бажаємо також, щоб ця Академія і Університет такими ж правами, привілеями, свободами, прерогативами, захистом, титулами, відзнаками і службами, і будь-якими іншими належними за становищем ласками, бенефіціями й індульгенціями раділа і насолоджувалася нині і навіки, як радіють і насолоджуються наші Краківська і Віленська академія і університет, не менше, ніж, якщо вони були б тут законно завірені і підтверджені. Постановляємо впроваджувати найголовніше – академічні ступені, достойні магістратуру, ліценціат і докторат і інші найуживаніші для університетів промоції й урочистості, які скільки завгодно і в будь-який спосіб проводяться, щоб і в тому ж Львівському Університеті Товариства Ісуса належно впроваджувалися і відзначалися, окремо дозволяємо і визнаємо. Далі уряд університету і все керівництво непорушно завжди мають бути в руках побожних отців Товариства Ісуса, яких здібності і готовність у шкільних закладах всього світу, а також і в цьому королівстві, випробувані, і яких спосіб формування побожності і навчання молоді відомий як добре перевірений і досконалий. Таким чином, багаторазово згадувані отці зовсім не будуть обмежені у своїх можливостях вільно і з власної волі честь, службу або підвищення надати комусь з Академії.
На кінець обіцяємо від нас і найясніших наступників наших, що будемо оберігати і пильнувати, щоб названий Львівський Університет на тих усіх засадах, які покликані охороняти його непорушність, перебував у своїй силі, чинності і блиску. І цього самого найясніші наступники наші навічно повинні дотримуватися. Для більшої сили та значення справи прикладаємо нашу королівську руку і це заснування Академії і Університету підписуємо і доручаємо цей диплом чи привілей підтвердити печаткою Корони.
Дано у Кракові дня 20 місяця січня року Божого 1661, королювання нашого у Польщі і Швеції року 13. Ян Казимир король. Місце печатки великої коронної канцелярії. Стефан Ганкевич [секретар] Його Королівської Милості.
Наказуємо, щоб цей привілей внести до даних актів і з них же в автентичній формі зробити відпис. У чому і т. д. Діялося і дано, як вказано вище.

Переклад Василя Кметя

 

Категорія: №1, січень 2011 р.