Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковці поділились із німецькими колегами результатами своїх досліджень у галузі нанотехнологій

Учені Львівського університету виступили з доповідями про результати досліджень у галузі нанотехнологій на Міжнародному науковому семінарі «Технологія та аналіз наноматеріалів і нанопристроїв», який упродовж 4-7 листопада проходив у Вюрцбурзькому університеті Юліуса Максиміліана..
Чи не найцікавіші результати досліджень на межі біології та наноматеріалів презентував під час свого виступу професор біологічного факультету Богдан Осташ. Основний акцент науковець зробив на актинобактеріях, котрі можна розглядати як «клітини-фабрики» для виробництва біологічно активних сполук і наночасток. Не дивно, що ця доповідь спричинилась до цікавої дискусії із спеціалістами Вюрцбурзького університету, зокрема за участю професора Роберта Люксенгофера, котрий є одним із провідних спеціалістів у галузі наномедицини.
Велике зацікавлення в німецьких фахівців та експертів викликали доповіді доцентів фізичного факультету Андрія Королишината Віталія Вістовського. Українські науковці розповіли колегам про кластерну будову та властивості термоелктричних сплавів ­PbTe-Bi2Te3і про залежність інтенсивності люмінісценції рекомбінації від розмірів наночастинок.
Зазначимо, що чималий інтерес виявили спеціалісти в галузі нанотехнологій і до виступів наших молодих учених. Із доповідями «Люмінесцентні характеристики нанорозмірних Гадоліній Галієвого гранатів, легованих іонами Tb+3» та «Ізотермічний переріз діаграму стану системи Dy-Al-Sn при 600° С» виступилиаспірант Олег Кравець і студентка Тамара Ковальчук.
Дискусії, котрі тривали не лише після доповідей, а й під час перерв на каву, довели, що рівень наукових досліджень, котрі проводять учені нашого Університету, є співмірними з тими завданнями, які вирішують науковці Вюрцбурзького університету. Підтвердженням цьому будуть нові спільні проекти Львівського й Вюрцбурзького університетів.
Під час візиту до Вюрцбурзького університету учасники делегації ЛНУ ім. Івана Франка мали можливість ознайомитись із лабораторіями й обладнанням фізичного та хімічного факультетів, і домовитись про їхнє використовувати під час реалізації спільних науково-дослідницьких проектів у майбутньому.
Нагадаємо, що урочисте відкриття семінару відбулось 4 листопада в головному корпусі Вюрцбурзького університету.
Про історію Львівського національного університету імені Івана Франка та його здобутки в науковій діяльності йшлося під час презентації заступника декана хімічного факультету, доцента Григорія Дмитріва.
Із презентацією про історію Вюрцбурзького університету та його найвагоміші досягнення й можливості для співпраці виступив проректор з міжнародного співробітництва, професор Фок Тран-Гі.

Григорій Дмитрів,
Тамара Ковальчук
Фото Олега Кравця