Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Подарунок Одеському військово-морському ліцею

2016-02-26-museum-01Понад 300 книг зібрали працівники Львівського національного університету імені Івана Франка та передали ліцеїстам Одеського військово-морського ліцею, які 25 лютого 2016 року з екскурсійним візитом завітали до Університету.
«Ви маєте унікальну можливість більше дізнатися про історію та су­час­ність одного з найдавніших уні­вер­ситетів України та Східної Європи, віднайти для себе щось нове і цікаве», – звернулася з вітальним словом до ліцеїстів Одеського війсь­ко­во-мор­ського ліцею завідувач Сту­дент­ського відділу Любомира Мандзій.
Любомира Степанівна додала, що за сприяння ректорату Університету, зусиллями працівників кабінету мис­тец­твознавства, кабінету фі­ло­софії, кабінету літератури укра­їнської діас­по­ри ім. Петра Ґоя, а також викладачів кафедри теорії та історії культури й інших кафедр філософського факультету, працівників Видавничого центру було зібрано понад 300 книг і передано ліцею.
«Ми радо даруємо Вам наші най­­но­­віші видання. Відтак, біб­ліо­теч­ний фонд Вашого лі­цею поповниться но­ви­ми укра­їно­мов­ними книжками, які, на нашу думку, будуть Вам цікавими та ко­рис­ни­ми», – підкреслила завідувач Сту­дент­ського відділу.
Ліцеїсти Одеського військово-морського ліцею відвідали Музей історії Університету, де під час екскурсії директор музею Юрій Гудима розповів гостям про ціка­ві факти з історії Львівського універ­ситету.
Окрім того, ліцеїсти взяли участь у презентації збірки поезій «Ма­ми­на мудрість» проректора Терно­піль­ського інституту со­ці­аль­них та інформаційних технологій Любові Шевчук.
Заступник начальника Одеського військово-морського ліцею, ка­пі­тан ІІ рангу Олег Селезько від іме­ні адміністрації ліцею передав подя­ку Ректорові Університету, про­фе­сору Володимирові Мельнику та організаторам за теплий прийом і цікаву й пізнавальну зустріч.
На згадку про перебування у Львів­ському національному уні­вер­ситеті імені Івана Франка ліце­їс­ти й організатори обмінялися симво­ліч­ними подарунками та зробили пам’ятне фото.
Додамо, що в Одеському війсь­ково-морському ліцеї навчаються юнаки, які не зрадили присязі і не залишились в окупованому Сева­сто­полі. Серед них – більшість ді­тей-сиріт, дітей, позбавлених бать­ків­ського піклування, ді­тей із неповних сімей і дітей військо­во­службовців, у тому числі й учасників АТО.

Ірина Онисько
Фото Олександра Лавриновича