Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Без сумніву, комп’ютер є важливою ознакою нашого часу і його роль, за прогнозами, зростатиме у майбутньому. Комп’ютер – необхідний атрибут усіх сучасних видів людської діяльності: бізнесу, науки, культури. У таких умовах потреба суспільства у висококваліфікованих фахівцях зі сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації, постійно зростає і в Україні, і за кордоном. Тому виникли нові напрями підготовки фахівців, серед яких важливе місце посідають прикладна математика, інформатика та системний аналіз. Бакалаврів, спеціалістів і магістрів у цій галузі готує факультет прикладної математики та інформатики. Наукову та навчально-методичну роботу на факультеті забезпечують сім кафедр: обчислювальної математики, прикладної математики, теорії оптимальних процесів, програмування, інформаційних систем, дискретного аналізу та інтелектуальних систем, математичного моделювання соціально-економічних процесів. На цих кафедрах працюють вісім професорів і тридцять п’ять доцентів.
Викладачі факультету читають лекції за своїми авторськими підручниками. Упродовж трьох останніх років вони видали понад двадцять підручників та навчальних посібників. Доцент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем Юрій Щербина став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року в складі авторського колективу за серію підручників “Інформатика” для вищих навчальних закладів України.
Наші студенти здобувають під час навчання в Університеті ґрунтовну загальноматематичну підготовку. Вивчають курси математичного аналізу, алгебри та геометрії, диференціальних рівнянь і рівнянь математичної фізики тощо. Фахову підготовку забезпечує вивчення курсів дискретної математики, програмування, програмного забезпечення, теорії ймовірностей та математичної статистики, чисельних методів, методів оптимізації, дослідження операцій, функціонального аналізу, проектування баз даних, сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної графіки, об’єктно-орієнтованого програмування, теорії комп’ютерних мереж, зокрема мережі “Internet”, математичних моделей технічних, економічних та соціальних систем, а також спеціальних курсів, які безпосередньо стосуються конкретного напряму підготовки та спеціалізації.
Сучасні інформаційні технології студенти факультету опановують у комп’ютерних лабораторіях, оснащених найновішою технікою. На виробничу практику їх запрошують у провідні організації Львова та області – у науково-дослідні інститути Академії наук, у банки, установи податкової адміністрації.
Студенти факультету прикладної математики та інформатики активно займаються науковою роботою, беруть участь у студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Випускники магістратури можуть продовжувати навчання в аспірантурі. Уже одинадцять років поспіль на факультеті проводять Міжнародну студентську наукову конференцію з прикладної математики та інформатики. У 2007 році студенти факультету посіли перше місце на Міжнародній студентській олімпіаді з програмування, яка відбувалася в Бухаресті (Румунія), а в квітні 2008 року вибороли золоті медалі на Всесвітній олімпіаді з програмування в Канаді. В історії України такого успіху на студентській олімпіаді з програмування вдалося досягти вперше, і факультет пишається тим, що це зробили саме наші студенти. Щороку студенти і випускники факультету виграють міжнародні гранти на магістерські студії у провідних ВНЗ Європи. У рамках міжнародного українсько-шведського проекту “University Business Development Centre” студенти факультету можуть за бажанням прослухати курс “Creativity and Сreativity Tools”, який читають професори зі Швеції англійською мовою.
Студентське життя на факультеті цікаве й багатогранне. Окрім серйозних наукових гуртків, студенти виявляють неабиякий хист і в клубі “Що? Де? Коли?”, і в КВК, і в мистецьких колективах, а палкі прихильники футболу можуть у щорічному чемпіонаті факультету позмагатися не тільки між собою, а й з командами викладачів і випускників.
Високий рівень підготовки випускників факультету дає їм перспективу гарантованого працевлаштування.
Для всіх молодих людей, небайдужих до математики, зацікавлених комп’ютерами, готових п’ять років сумлінно і творчо працювати, щоб здобути перспективний і престижний фах, факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка – найкращий вибір.