Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Географічний факультет

Розв’язання проблем національного, політичного і культурного відродження України, удосконалення адміністративно-територіального устрою, розвитку і територіальної організації господарства, методів еколого-економічного оцінювання природних ресурсів, кадастру сільськогосподарських земель, моніторингу ландшафтної оболонки Землі, комплексного географічного картографування, інженерного оцінювання рельєфу та інших природних компонентів, організація міжнародного та внутрішнього туризму – для цього потрібні ґрунтовні знання із сучасної географії.
Географічний факультет готує фахівців за такими напрямами: географія та туризм.
Навчально-науковий процес на факультеті забезпечують вісім кафедр: фізичної географії, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, геоморфології і палеогеографії, економічної і соціальної географії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, конструктивної географії і картографії, туризму, науково-дослідні та навчальні лабораторії.
Студенти факультету мають змогу проходити навчальні та виробничі практики на Чорногірському географічному (смт. Ворохта Івано-Франківської обл.), Дністровському географічному (смт. Єзупіль Івано-Франківської обл.), Розтоцькому ландшафтно-геофізичному (смт. Брюховичі) та Шацькому біолого-географічному (смт. Шацьк Волинської обл.) стаціонарах.
Історія географічної науки в нашому Університеті починається від часу створення Інституту географії (1882–1883 рр.), першого не тільки у Львові, а й в Україні. З цією науковою установою пов’язані імена всесвітньо відомих географів Антоні Ремана, Григорія Величка, Степана Рудницького, Юрія Полянського.
Традиції львівської географічної школи сьогодні продовжують викладачі і співробітники факультету. Серед них – 12 професорів, докторів наук, 76 доцентів, кандидатів наук, 40 аспірантів, які навчаються за науковими спеціальностями. Працює географічна комісія НТШ, секції Українського географічного товариства, Студентське наукове товариство.
Наукові дослідження на факультеті здійснюють у межах потужних наукових шкіл та напрямів: Львівської школи ландшафтознавства (професори А. Мельник, С. Кукурудза), комплексної територіальної організації суспільства (професор О. Шаблій), інженерної та регіональної геоморфології (професор Я. Кравчук), генетичного ґрунтознавства (професор С. Позняк), географічного українознавства (професор О. Шаблій, доц. Р. Лозинський), палеогеографії плейстоцену (професор А. Богуцький), географії, менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму (доцент М. Мальська).
На денній і заочній формах географічного факультету у 2009 – 2010 рр. навчалося близько 2500 студентів.
Студенти факультету мають змогу провадити науково-дослідницьку роботу разом зі студентами та викладачами українських і закордонних університетів, працівниками науково-дослідних інститутів. Обмінні навчальні і виробничі практики відбуваються на базах Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні й Педагогічної академії у Кракові.
Навчальні плани факультету розроблено так, щоб студенти могли здобути кваліфікації вузького і широкого географічного профілів (географ-викладач, фізико-географ, економіко-географ, географ-геоморфолог, географ-ґрунтознавець, географ-еколог, менеджер природоохоронної діяльності, менеджер туризму, еколог). Випускники можуть працювати в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, коледжах, у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, у науково-дослідних та проектних інститутах, природоохоронних установах, у туристичних організаціях і фірмах.