Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Абітурієнт повинен знати

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет) є документом, який регламентує порядок вступу абітурієнтів до нашого Університету. Із Правилами можна ознайомитися у цьому випуску газети “Каменяр” та на веб-сторінці Університету: www.lnu.edu.ua (www.franko.lviv.ua). Приймальна комісія звертає Вашу увагу на окремі важливі питання, які постають перед абітурієнтами.
1. Навчання в Університеті відбувається:
– на бюджетній основі (тобто з видатків державного та місцевих бюджетів);
– на контрактній основі (тобто за кошти фізичних і юридичних осіб та державних пільгових довгострокових кредитів).
Громадянам України гарантовано здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.
За кошти пільгових довгострокових кредитів мають право навчатися абітурієнти, які посідають відповідне місце в рейтингу балів для рекомендації на платну форму навчання, але яких не зараховано на бюджетне навчання.
Той, хто хоче навчатися за кошти державних пільгових кредитів, після оголошення підсумкової рейтингової таблиці подає відповідну заяву до Приймальної комісії Університету. Зарахування проводять на конкурсній основі.
2. Документи для вступу абітурієнти подають особисто у такі терміни:
з 1 до 31 липня включно – особи, які не складатимуть вступних випробувань і не проходитимуть творчих конкурсів в Університеті;
з 1 до 17 липня включно – особи, які проходитимуть творчі конкурси (напрями: журналістика, театральне мистецтво, музичне мистецтво) в Університеті;
з 1 до 22 липня включно – особи, які складатимуть вступні випробування в Університеті;
з 14 до 22 липня включно – на старші курси факультетів Університету на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
з 4 до 20 липня включно – на старші курси факультетів Університету на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст).
3. Обов’язковий перелік документів, які потрібно подати для вступу на перший курс:
– документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
– сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти із загальноосвітніми предметами, що відповідають переліку вступних випробувань;
– медична довідка за формою 086-о з повним календарем щеплень;
– 6 фотокарток розміром 3?4 см;
– два конверти з марками.
Звертаємо Вашу увагу на те, що під час вступу на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) з результатами проходження у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках незалежного оцінювання є обов’язковим. Документи від абітурієнтів із сертифікатом з кількістю балів з визначених на відповідний напрям підготовки загальноосвітніх предметів, нижчою встановленого рівня (124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів), Університет не приймає.
Абітурієнти, яким виповнилося 16 років, пред’являють паспорт, ті, кому не виповнилося 16 років, – свідоцтво про народження, а також військовий документ (для військовозобов’язаних) – військовий квиток або приписне свідоцтво. Документи, що дають право на пільги для вступу, подають лише в оригіналі. Якщо абітурієнт змінює прізвище, він має подати копію відповідного документа та пред’явити оригінал цього документа.
Подаючи документи, абітурієнт отримує розписку про здані документи. Абітурієнти, які вступають за співбесідою (розділ 8 Правил прийому), отримують повідомлення про час проведення співбесіди.
4. Осіб, яким надано право на позаконкурсне зарахування відповідно до п.10.1 Правил прийому, зараховують поза конкурсом лише за умови подання сертифікатів УЦОЯО (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що їх проводить Університет) з не нижчою встановленої Правилами прийому мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.
5. В Умовах прийому до вищих навчальних закладів України передбачено можливість подання документів відразу до декількох навчальних закладів або на різні напрями підготовки в одному навчальному закладі. Для цього абітурієнти під час вступу на перший курс можуть подавати копії документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів УЦОЯО. Усі копії документів потрібно завірити за оригіналами в Університеті або в установленому законодавством порядку. Подаючи копії документів, абітурієнт зобов’язаний пред’явити працівникові Приймальної комісії оригінал відповідного документа.
Шість фотокарток розміром 3?4 см треба подавати в кожному комплекті документів.
6. Прийом до Університету абітурієнтів на перший курс для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра відбувається на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, підтверджених сертифікатами УЦОЯО з дисциплін, які відповідають переліку вступних випробувань для відповідних напрямів (спеціальностей), та середнього бала документа про повну загальну середню освіту. Творчі конкурси проводять відповідно до п. 6.5 Правил прийому.
Вступники з числа категорій, перелічених у пп. 5.7–5.10 Правил прийому, мають право на складання вступних випробувань в Університеті із загальноосвітніх предметів, визначених у Додатку до Правил прийому. Осіб, які проходили тестування в Українському центрі оцінювання якості освіти (крім інвалідів 1 та 2 груп; дітей-інвалідів; осіб, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше; громадян України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном), до вступних випробувань з відповідних предметів в Університеті не допускають.
7. У разі складання вступних випробувань, які визначені Правилами прийому, абітурієнт зобов’язаний ознайомитися з їх розкладом, який оголошують до початку прийому документів. Перепусткою на вступні випробування є екзаменаційний листок та паспорт. Екзаменаційний листок можна отримати за кілька днів до початку вступних випробувань.
Вступні випробування для абітурієнтів, які вступають на перший курс, відбуваються в головному корпусі Університету за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1.
8. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 13.1, 13.2 розділу 13 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування на відповідний напрям (спеціальність) зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення та на навчання за кошти пільгових довгострокових кредитів: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів УЦОЯО до Приймальної комісії Університету.
Особи, які не подадуть у встановлений термін до Приймальної комісії Університету оригіналів відповідних документів, втрачають право на зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за кошти пільгових довгострокових кредитів на відповідний напрям (спеціальність).
9. Під час вступу на старші курси вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі, додають:
1) документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього;
2) медичну довідку за формою 086-о з повним календарем щеплень;
3) 6 фотокарток розміром 3?4 см.
Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво), оригінал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додатка до нього, оригінал медичної довідки (у разі подання їхніх копій) вступники пред’являють особисто.
10. Під час прийому до Університету абітурієнтів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра враховують:
– для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – результати вступних випробувань із фахових дисциплін;
– для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з середнім балом додатку до диплома 4 і більше – результати вступних випробувань із фахових дисциплін;
– для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – результати вступних випробувань із фахових дисциплін.
До конкурсного відбору для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр допускають осіб, які успішно склали вступне випробування з іноземної мови (рівень успішного тестування встановлює Приймальна комісія Університету, визначає його після складання випробування з іноземної мови).
Прийом до Університету на старші курси абітурієнтів, які є випускниками вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації і мають диплом молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводять на напрями підготовки, які відповідають здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, або споріднені напрями підготовки за результатами фахових вступних випробувань.
Фахові вступні випробування та вступні випробування з іноземної мови під час прийому на старші курси проводять згідно з розкладом на відповідні напрями (спеціальності) 25–26 липня (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) та з 21–27 липня (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста)).
З програмами фахових вступних випробувань можна ознайомитися на веб-сторінці Університету. Фахові вступні випробування відбуваються згідно з розкладом.

Бажаємо Вам успіху!
 
Адреса Приймальної комісії:
79000, м. Львів,
вул. Січових стрільців, 14
Тел. (032) 272-20-68