Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

«Разом творимо науку майбутнього»

Роман Гладишевський

Проректор з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Франка, проф. Роман Гладишевський. Фото Олега Вівчарика

Студентська наукова робота є невід’ємним атрибутом підготовки висококваліфікованого фахівця в університеті. У Львівському університеті, як і в усіх провідних закладах вищої освіти України і світу, нау­ково-дослідницька діяльність, зокрема й із залученням студентів, є стрижнем освітнього процесу, вагомою складовою створення наукомістких технологій, значним кроком до інновацій.

Навчальний план підготовки бакалавра і магістра вже передбачає провадження нау­кових досліджень. Свої наукові здобутки студенти представляють у формі наукових статей, рецензій, дипломних і магістерських робіт. Утім, у Львівському університеті створені сприятливі умови для цілковитої реалізації студентською молоддю свого наукового потенціалу. Так, передусім ми запрошуємо нещодавніх абітурієнтів до активної роботи в наукових гуртках знаних у світі наукових шкіл Львівського університету. Праця під керівництвом досвідчених наставників сприятиме засвоєнню методології проведення наукових досліджень, повний цикл яких включає проведення експерименту, виявлення взаємозв’язків, виведення законів, формулювання гіпотез, творення теорій, побудову моделей. Запорукою досягнення результату є критичний аналіз доступних відомостей, належне виконання експерименту і, звісно, інтуїція дослідника. Вона виробляється на основі глибокого досвіду та особистої креативності.

Результати наукової роботи наші студенти разом зі старшими колегами представляють у формі доповідей на студентських, всеукраїнських, міжнародних конференціях, публікують у престижних періодичних фахових виданнях України і за кордоном, пропонують для розробки стартапів та інноваційних проектів. Стабільним стартовим майданчиком для поступу в науці є щорічний Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.

Так, у минулому навчальному році 33 сту­денти Університету стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук. У доробку студентів за цей період – 385 наукових статей, тези 841 доповіді на конференціях. Наукові здобутки враховують при складанні рейтингу студентів для нарахування академічної стипендії.

Активна участь студентів у дослідницькій діяльності слугує передумовою до встановлення формальних трудових взаємин. Вже у студентські роки найбільш завзяті молоді дослідники розпочинають свою наукову діяльність – їх зараховують виконавцями держбюджетних тем, госпдоговорів, міжнародних ґрантів.

Цілеспрямований студент знаходить додаткові джерела фінансування на свої наукові дослідження. Для цього існують спеціальні організації та фонди в Україні та за кордоном, які надають підтримку на конкурсній основі. Попри жорстку конкуренцію, наші студенти систематично здобувають ґранти на стажування у провідних наукових центрах світу для виконання своїх досліджень, їм оплачують участь у конференціях, школах за кордоном, їх заохочують персональними преміями та стипендіями.

В Університеті функціонують наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, метою діяльності яких є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молоді. Такі товариства популяризують наукову діяльність серед студентів, сприяють обміну інформацією, розвитку співпраці між закладами вищої освіти України й закордону.

Шлях становлення науковця є непростим і тривалим. Але важливість здобутого наукового результату майже завжди відразу можна оцінити. Відомо ж бо, що щоденна праця творить завтрашню інновацію.

Вітаю першокурсників і всіх студентів із гідним вибором альма-матер і бажаю їм, щоби їхні зусилля у навчанні та наукових пошуках привели до успіху.

Проректор з наукової роботи Роман Гладишевський