Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Університет – лідер рейтингів закладів вищої освіти України

Численні рейтинги закладів вищої освіти покликані не лише дати об’єктивну оцінку освітньому, науковому та адміністративному процесу в університетах України, а й часто допомагають молоді обрати майбутню альма-матер. Адже об’єктивний зовнішній аналіз дозволяє кожному охочому здобувати вищу освіту, оцінити й про­аналізувати саме ту сферу, яка є принципово важливою для його особистісного розвитку.

Для закладів вищої освіти України рейтинги є своєрідним зовнішнім незалежним оцінюванням ключових сфер діяльності, а відтак можливістю удосконалювати науковий, освітній та адміністративний процеси. Заради справедливості відзначимо, що, за словами експертів, будь-який рейтинг, який вимірює різноманітні показники успішності закладів вищої освіти України, не може претендувати на всеохопність та абсолютну достовірність і загалом лише частково відображає реальну ситуацію у сфері української вищої освіти.

Втім найбільші українські та міжнародні рейтинги таки набули популярності в умовах конкурентного середовища вищої освіти нашої держави. Приємно, що Львівський національний університет імені Івана Франка уже продовж багатьох років є одним із лідерів провідних українських та міжнародних рейтингів і фактично щорічно покращує свої ключові показники у відповідних рейтингових таблицях.

Наукову діяльність університетів прийнято оцінювати за показниками авторитетного міжнародного рейтингу Scopus, дані якого свідчать, що ЛНУ ім. Івана Франка є одним із «найцитованіших» закладів вищої освіти України. Дані наукометричної бази є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікує навчальний заклад або його працівники.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – показником, що формується на основі кількості наукових публікацій і їх цитувань. Остання редакція рейтингу (квітень 2018 року) показала, що Львівський університет входить у трійку лідерів разом із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна.
Таке розташування закладів вищої освіти України повністю відповідає і даним ще одного світового рейтингу – «University Ranking by Аcademic Perfor­mance», методологія якого ґрунтується на даних, отриманих із Інституту наукової інформації, та враховує число статей, цитат і загальний вплив цитованості.

Провідні позиції серед закладів вищої освіти України Львівський університет посідає і згідно з даними ще одного авторитетного світового рейтингу – «Webometrics». У липневій версії рейтингу наш Університет також увійшов до трійки лідерів – тепер уже разом із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Нагадаємо, що «Webometrics Ranking of World Universities» уважають одним із найбільших та найвпливовіших рейтингів світу. Починаючи з 2004 року і кожні шість місяців Іспанська національна дослідницька рада виконує незалежне наукове дослідження інформації про роботу університетів, яке базується на їхній веб-присутності. Оцінювання університетів відбувається за чотирма показниками: PRESENCE (присутність) – кількість сторінок на сайтах в основному домені установи (включно з піддоменами та директоріями), які індексуються пошуковою системою Google; VISIBILITY (видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на веб-сторінки установи – розраховується за показниками інструментів Ahrefs та Majestic; TRАNSPАRENCY (прозорість) – кількість цитат топ-авторів установи за Google Scholar Citations; EXCELLENCE (якість) – кількість статей дослідників установи, які входять до 10% найбільш цитованих у 26 дисциплінах за розрахунками Scimago.

Дещо нижчу позицію Львівський університет зайняв у Консолідованому рейтингу, який традиційно складає інформаційний ресурс «Освіта.ua». Для того, аби сформувати рейтинг, його автори використали, на їхню думку, найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт». У результаті такого сумування показників станом на липень 2018 року Львівський національний університет імені Івана Франка посів четверту позицію. До першої трійки рейтингу увійшли Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та Націо­нальний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Не менш промовистим показником якості навчального процесу в Університеті є бажання у ньому навчатися, яке демонструють абітурієнти з усієї країни. Цьогоріч Львівський та Київський університети вкотре підтвердили звання найпопулярніших закладів вищої освіти України за кількістю поданих заяв вступників. Зокрема, до ЛНУ ім. Івана Франка надійшло понад 47,5 тисяч заяв від охочих навчатися в Університеті.

Зрештою, популярність нашого Університету є цілком логічною, адже саме навчання у Львівському університеті може гарантувати подальше успішне працевлаштування. Про це, зокрема, свідчать дані ще одного рейтингу за результатами дослідження видання «Фокус». Рейтинг уклали на основі опитування ключових працедавців України з різних сфер (фінанси, IT, юриспруденція, енергетика тощо), працевлаштування в яких є хорошим початком кар’єри для молодих фахівців. Цікавим фактом рейтингу є те, що, окрім Львівського національного університету імені Івана Франка, до п’яти переможців увійшли лише київські заклади вищої освіти.

Вказані рейтингові таблиці є лише невеликою частиною численних рейтингів, завданням яких є визначити найкращі/найпопулярніші/найуспішніші українські заклади вищої освіти. Очевидно, що вказані показники наразі не можуть охопити всього комплексу освітнього й наукового життя закладів вищої освіти України і є швидше за все хорошим стимулом для самовдосконалення й розвитку університетів.

Олег Вівчарик