Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Коротко

На початку вересня на базі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача та Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася VIII Міжнародна наукова конференція “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”.

2–5 вересня на базі Шацького біолого-географічного стаціонару відбулася наукова конференція “Сучасні проблеми збереження біотичної та ландшафтної різноманітності”.

9–12 вересня на базі Шацького біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка проведено ІІІ Міжнародну наукову конференцію “Фізичні методи в екології, біології та медицині”.

З 15 вересня в головному корпусі Університету налагоджено бездротовий доступ до мережі “Інтернет” (WiFi. стандарт ІЕЕЕ802.11g).

У вересні відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми електроніки та інформаційні технології” (у 2009 р. її назва –  “Комп’ютери в електроніці: наукові дослідження та навчальний процес”).

7–10 жовтня. Всеукраїнська наукова конференція “Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні критерії прогнозу і розшуків корисних копалин”.

7–9 жовтня. ХІІI Міжнародний сорабістичний семінар “Верхня і Нижня Лужиці в парадигмі гуманітарних наук”.

У міжкафедральній лабораторії комп’ютерних інформаційних технологій факультету електроніки запущено і протестовано високопродуктивну обчислювальну систему на основі технології CUDA. Використовуючи стандартну тестову програму NVIDIA, отримано значення обчислювальної потужності системи 468 гігафлопс.