Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Всеукраїнські читання “Класична філологія у XXI ст.: здобутки і перспективи” на пошану професора кафедри класичної філології Віталія Маслюка

До дев’яносторіччя від дня народження професора кафедри класичної філології Віталія Маслюка 28 травня 2010 р. на факультеті іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка відбулися Всеукраїнські читання “Класична філологія у XXI ст.: здобутки і перспективи”, організовані кафедрою класичної філології. Проведення цього наукового форуму засвідчило велику повагу до імені визначного вченого та перекладача з класичних мов і до його наукової спадщини.
У читаннях узяли участь науковці та аспіранти, що працюють у царині класичної філології з різних регіонів України – Києва, Донецька, Львова, Івано-Франківська, Луцька, Чернівців, Дрогобича тощо. Серед них чимало учнів професора В. Маслюка.
Почесними гостями наукового форуму були донька професора Лариса Маслюк і внук Ярослав.
З вітальним словом до учасників читань звернулася заступник декана факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка, доц. Л. Глущенко, яка зазначила, що ім’я проф. В. Маслюка, надзвичайно ерудованої, працьовитої, талановитої і водночас дуже скромної людини, назавжди увійде в історію класичної філології.
Пленарне засідання відкрила доповідь завідувача кафедри класичної філології доц. Б. Чернюха “Наукова та педагогічна діяльність В. П. Маслюка”, у якій докладно проаналізовано життєвий шлях ученого, окреслено його внесок у класичну філологію. Наукові зацікавлення професора розкрили у своїх доповідях проф. кафедри класичної філології А. Содомора “Давньоримська поезія в перекладах В. П. Маслюка” та доц. кафедри історії журналістики М. Трофимук “Неолатиністичні зацікавлення Віталія Маслюка”.
На завершення пленарного засідання спогадами про батька, про теплі стосунки в сім’ї поділилася з присутніми донька вченого Лариса.
У рамках читань відбулися засідання двох секцій. На секції “Актуальні проблеми дослідження класичних мов” (керівник – доц. О. Пилипів) заслухано 8 доповідей, які засвідчили глибоке зацікавлення науковців дослідженнями латинської лексики, фразеології, граматики та словотворення. Цікавими й змістовними були доповіді гостей: “Латинська дендрологічна лексика та її роль у реконструкції мовної картини світу давньоримської епохи” (доц. Компанець, Донецьк), “Словотвір як ресурс семантичних змін ад’єктива” (на матеріалі прикметників кольору в латинській мові) (асист. Н. Шегедин, Луцьк).
Засідання секції “Літературний процес в античному світі та рецензії античності в Україні” (керівник – доц. Т. Лучук) було логічним продовженням пленарного засідання. Виголошено чотири доповіді, у яких розглянуто спадщину проф. В. Маслюка, зокрема проаналізовано переклади поезії Архілоха (доц. Л. Глущенко), “Поетики” Митрофана Довгалевського (проф. М. Кашуба), давньогрецького роману “Дафніс і Хлоя” Лонга (асист. І. Макар). Доповідь доц. Р. Домбровського “Віталій Маслюк – вчений та перекладач” підсумувала сказане в попередніх виступах. Про різні проблеми літературознавства та перекладознавства йшлося в наступних доповідях. Асп. Д. Гордієнко (Київ) дослідив становлення ніжинської школи класичної філології, доц. Г. Загайська (Чернівці) розглянула проблеми теорії стилю римського поета Горація, доц. А. Ясіновський та доц. В. Зварич у своїх доповідях торкнулися питань рецепції античності в Україні. Цікаву текстологічну розвідну представив к.ф.н., доц. Т. Лучук (“Мнемозина: текстологічний коментар до одного перекладу Івана Франка”), яку присвятив пам’яті Івана Франка.
На заключному пленарному засіданні виступили керівники секцій, які зазначили, що читання відбулися на високому науковому й організаційному рівнях і гідно вшанували пам’ять визначного вченого та перекладача проф. В. Маслюка. Захід став підґрунтям для обміну науковою інформацією на широкій ниві класичної філології.
Безперечно, науковий доробок проф. В. Маслюка ще чекає глибокого й докладного вивчення. Світла пам’ять про вченого, наставника і надзвичайно інтелігентну, високої моралі людину назавжди залишиться в серцях його колег та учнів.

Ольга Пилипів,
доцент кафедри класичної філології факультету іноземних мов

 

Категорія: №6, червень 2010 р.