Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Самостійна робота студента – невід’ємна складова освітнього процесу

22 червня 2010 року в Актовій залі Університету відбулася виробнича нарада за участю проректорів, деканів факультетів та завідувачів кафедр. На нараді розглядали такі питання: про організацію самостійної роботи студентів (мотивація, конт­роль); організація “вільної траєкторії” студента (пропозиції факультетів щодо вибіркових дисциплін та формування “різнофакультетських бакалаврських груп” студентів для організації гуманітарної та світоглядної складових освіти) тощо.
Підготовка кваліфікованих фахівців з вищою освітою, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до компетентної і ефективної діяльності на рівні європейських світових стандартів, можлива за умови стимулювання професійного зростання студентів, виховання їхньої творчої активності. Значно вагомішою стає роль викладацького колективу, факультетів і кафедр у розвитку навичок самостійної роботи студентів.
У вступному слові Ректор Університету Іван Вакарчук наголосив, що самостійна робота студента – невід’ємна складова освітнього процесу у вищому навчальному закладі, у процесі якої заплановані завдання студент виконує під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота – основний засіб засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Успішній самостійній роботі студента сприяє наявність підручників. Під час моніторингу студенти зазначили, що підручників бракує, зокрема україномовної літератури. “Мусимо створити повний комплект базових підручників. Вирішення цього питання вбачаю також у створенні на факультетах малих видавничих центрів”, – зазначив Іван Олександрович.
Ректор Університету наголосив, що без належної організації самостійної роботи не обійтися, бо завдання Університету – навчити студента вчитися. “Ми провели “інвентаризацію” принципів організації самостійної роботи, але це не означає, що викладача хтось має обмежувати, адже обмін досвідом нікому не зашкодить”, – підсумував він.
Щодо організації “вільної траєкторії” студента (пропозиції факультетів щодо вибіркових дисциплін та формування “різнофакультетських бакалаврських груп” студентів для організації гуманітарної та світоглядної складових освіти), Ректор Університету повідомив, що є вже зведена інформація про перелік дисциплін за вибором. Студенти визначилися з дисциплінами на третій семестр, отже, можна розпочати формування “різнофакультетських бакалаврських груп”.

Вл. інф.
Фото Олександра Лавриновича

Категорія: №6, червень 2010 р.