Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Шановний пане ректоре! Шановні колеги, друзі!

Історичні зв’язки Вроцлавського та Львівського університетів – незаперечний і міцний фундамент багатолітньої співпраці між двома вищими навчальними закладами.
У 2010 році минає 15 років від дня підписання університетами договору про двосторонню спів­пра­цю. За цей час у програмі обміну взяло участь приблизно 300 вчених і 500 студентів. Плекаємо надію, що невдовзі Україна стане членом об’єднаної Європи та матиме можливість узяти участь у програмі “Еразмус”, що дозволить збільшити цю цифру.
Дуже цікавим фактом нашої співпраці є те, що майже всі факультети обох університетів узяли участь у програмі наукового обміну.
Підписання договору стало поштовхом до появи україністики в Інституті слов’янської філології Вроцлавського університету і започаткувало обмін студентів – спершу україністів і полоністів, тепер ще й театрознавців і культурологів. Співробіт­ниц­тво інститутів економіки наших університетів – зразок співпраці вчених і студентів.
Спільні проекти істориків і педагогів – ще один гарний приклад вдалого перебування вчених у наших університетах.
Активізувалася співпраця архівів обох університетів. Львівський і Вроцлавський університети мають багаті фонди, якими взаємно зацікавлені. Те саме стосується фондів бібліотек обох університетів. Думаю, презентація директора нашої бібліотеки канд. наук Ґражини Пьотрович викличе значне зацікавлення.
1995 року, коли підписано договір, співпрацювали математики, фізики та хіміки. Новими партнерами, проте дуже активними, є Інститут філософії та Інститут міжнародних відносин.
Минулого року юридичні факультети обох університетів підписали угоду про спільну видавничу діяльність. Тепер є можливість публікувати наукові праці в наукових бюлетенях і професійних видавництвах обох країн.
У 2009 році наш Університет присвоїв почесне звання Доктора Honoris Causa Вроцлавського університету панові ректору та міністру освіти і науки України Івану Вакарчуку. У такий спосіб ми хотіли висловити свою щиру подяку за співробітництво та підтримку наукового обміну.
Зустрічі друзів – завжди радість і втіха, а зустрічі друзів-науковців наших університетів – ще й нагода збагатити дружбу, додати їй тих нових вартостей, які сприяють обміну думками, провадженню дискусій і спільних досліджень. Численні наукові конференції, дослідницькі проекти, налагоджені прямі контакти вчених і студентів власне й підтверджують плідність співпраці, а також її перспективність.
Однією з можливостей реалізувати спільні цілі були Дні Львівського національного університету імені Івана Франка на базі Вроцлавського університету, що відбулися 5–6 червня 2009 р. Програма заходів передбачала офіційні зустрічі, відкриття виставок, підписання ширших угод про наукову співпрацю. Водночас не забракло й найістотнішого в наукових зв’язках, а саме: обміну думками і результатами досліджень під час конференцій і круглих столів. Також була нагода ознайомитися з культурами держав-сусідів, відкрити подібну народну музику і традиційну кухню.
Проведення щорічних зустрічей зближує наші міста в їх спільному прагненні будувати демократичний і толерантний європейський простір. А отже – до побачення на наступних зустрічах!

Ректор Вроцлавського університету
професор Марек Боярський

Категорія: №5, травень 2010 р.