Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Вельмишановний пане ректоре! Шановні учасники Днів Вроцлавського університету у Львівському національному університеті імені Івана Франка! Шановні гості!

5–6 червня минулого року відбулися Дні Львівського університету у Вроцлавському університеті, на яких підсумовано спів­пра­цю між нашими університетами впродовж останніх 15 років від дня підписання договору про співпрацю. Визначальним етапом цієї спів­пра­ці, а також визнання наукових досягнень, заслуг у розвитку освіти і науки було присвоєння почесного звання Доктора Honoris Causa Вроцлавського університету проф. І. Вакарчуку. Звання Почесного доктора нашого Університету раніше було присвоєно професорам Вроцлавського університету: географові – професорові Альфреду Яну і хімікові – професорові Тадеушу Глов’яку.
Наше спільне свято відбувається буквально за кілька місяців до того, коли Львівський університет, один із найдавніших університетів нашої держави, святкуватиме знаменну дату в його історії – 350-ту річницю від дня заснування.
 Наш Університет співпрацює з 13 вищими навчальними закладами Польщі.
Тільки за останні п’ять років Університет відвідали понад 500 співробітників і студентів Вроцлавського університету, зокрема:
• стажування і наукова робота – 154 особи;
• практика студентів – 137 осіб;
• навчання – 21 особа;
• участь у конференціях – 203 особи.
У Вроцлавському університеті перебувала приблизно така сама кількість співробітників і студентів Львівського університету.
Найбільш інтенсивною є співпраця між біологами, юристами, економістами, істориками, географами, фізиками, філологами, викладачами факультету культури і мистецтв, кафедри педагогіки, працівниками архівів і ботанічних садів обох університетів.
Фахівці Науково-технічного навчального центру низькотемпературних досліджень Університету працюють над спільним українсько-польським науково-технічним проектом.
Викладачі філологічного факультету постійно читають лекції студентам відділення “українська мова і література” Вроцлавського університету…
Дозвольте висловити впевненість, що наша зустріч надасть нового імпульсу в розвитку співпраці і на благо наших університетів, і для поглиблення співпраці між Україною та Польщею.
Бажаю Вам гарних вражень від перебування в Університеті й у Львові.

В. о. ректора
Львівського національного
університету імені Івана Франка
професор Василь Височанський

Категорія: №5, травень 2010 р.