Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський і Вроцлавський університети: активний діалог і тісна співпраця науковців-педагогів

Упродовж останнього десятиріччя у рамках українсько-польської освітньої співпраці триває активний діалог викладачів кафедри педагогіки Львівського університету і викладачів Інституту педагогіки Вроцлавського університету. Напрацьовано й апробовано різноманітні форми освітньо-наукової спів­пра­ці, що дають змогу розширити горизонти взаємопізнання, сприяють пошуку спільних шляхів вирішення проблем освіти, навчання і виховання молоді.
Ефективною формою запозичення досвіду, підвищення фахового і наукового рівня викладачів обох інституцій є добре налагоджена система взаємного стажування. Викладачі кафедри – доценти Дмитро Герцюк, Надія Заячківська, Ірина Мищишин, Галина П’ятакова, Лариса Ковальчук, Світлана Когут, асистент Теодор Лещак, аспіранти Наталія Троханяк, Оксана Копанська – мали змогу ознайомитися із системою педагогічної освіти у Польщі, змістом теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів, особливостями впровадження у навчальний процес Болонського процесу в польській вищій школі. На основі матеріалів наукових стажувань написано навчальні посібники, наукові статті, розроблено педагогічні курси і спецкурси, підготовлено дисертації тощо.
Колеги із Вроцлавського університету плідно працювали в бібліотеках та архівах Львова і західноукраїнського регіону, виступали з доповідями на наукових семінарах кафедри. Упродовж двох останніх років на базі опрацьованих архівних матеріалів підготовлено і презентовано монографії польських дослідників з історії освіти Галичини – “Внесок громадськості Галичини в розвиток опіки над убогими дітьми і сиротами (1867–1914)” А. Гаратик і “Великі “малі батьківщини”. Суспільно-культурна актуальність гостинських шкіл у Другій Речі Посполитій” М. Пі­во­вар­чика.
Кафедра постійно надає організаційну і наукову підтримку доктору А. Гаратик, яка активно досліджує освітньо-виховні проблеми в етнопедагогіці гуцулів Українських Карпат. У 2007–2009 рр. організовано наукові експедиції Гуцульщиною, під час яких викладачі і студенти Вроцлавського університету відвідали гуцульські родини, спостерігали за навчально-виховним процесом у сучасних навчальних закладах гуцульського краю (Косів, Верховина, Яворів), що зберігають і примножують автентичні навчально-виховні традиції.
Цікавий і перспективний науковий проект – започаткування українсько-польських історико-педагогічних читань, які вперше відбудуться 17–18 травня 2010 р. у Вроцлавському університеті, а згодом щорічно почергово проходитимуть у Львові та Вроцлаві. Мета наукових зустрічей українських і польських науковців – об’єктивне висвітлення й обговорення актуальних питань української та польської історії освіти і педагогічної думки, розкриття “білих плям” в історії українсько-польських освітніх відносин, що сприятиме подальшому поглибленню процесу взаєморозуміння і зближення двох сусідніх народів.
 Загалом для українсько-польського освітньо-наукового діалогу в рамках співпраці викладачів-педагогів Львівського і Вроцлавського університетів характерна дієвість і перспектива.

Дмитро Герцюк,
завідувач кафедри педагогіки