Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Декілька слів про хімічний факультет Вроцлавського університету

Хімічний факультет Вроцлавського університету

У середині травня ми гостимо наших польських друзів – співробітників і студентів Вроцлавського університету, які приїжджають для святкування днів братнього Університету в нашій alma mater. На початку червня минулого року численна делегація Франкового університету брала участь у відзначенні днів Львівського університету у Вроцлавському університеті. Пригадаймо, як започатковано співпрацю між нашими університетами.
За ініціативою завідувача кафедри кристалографії Вроцлавського університету професора Тадеуша Глов’яка у 1994 р. наші університети підписали договір про співпрацю в науковій та освітній сферах. Факультети одержали змогу скеровувати своїх співробітників на короткотермінові наукові стажування. Тісно співпрацювати почали хімічні факультети обох вищих навчальних закладів. Палким прихильником такого співробітництва був професор Вроцлавського університету Тадеуш Глов’як, на кафедрі кристалографії в якого я мав приємність проходити річне наукове стажування у 1975–1976 рр., (а згодом, 1987 р., стажувався доцент кафедри аналітичної хімії С. Орищин). За сприяння та постійної допомоги професора вдалося започаткувати і розвинути новий напрям на кафедрі неорганічної хімії – хімію координаційних наук постперехідних елементів (у 2007 р. автор у складі творчого колективу науковців з Київського, Харківського, Таврійського національних університетів та ІФХ ім. Л. Писаржевського НАНУ отримав Державну премію в галузі науки і техніки за цикл наукових праць “Супрамолекулярна координаційна хімія”).

Професор Тадеуш Глов’як (2000 р.)

Професор Т. Глов’як – яскрава постать. Народився 2 січня 1935 р. у Золочівському повіті на Львівщині. Трудову діяльність пов’язав із Вроцлавським університетом, де здобув ступені магістра (1959 р.), доктора хімії (1967 р.), габілітованого доктора хімічних наук (1978 р.), професора (1990 р.). Учень академіків ПАН Богуслави Єжовської-Тшеб’ятовської та Казимира Лукашевича, після наукового стажування в Московському університеті ім. М. В. Ломоносова (у проф. М. Порай-Кошица) став одним із засновників найпотужнішого сучасного методу дослідження твердого тіла – рентгеноструктурного аналізу на хімічному факультеті Вроцлавського університету. Професор Т. Глов’як підготував 25 магістрів, 6 докторів хімії та 1 габілітованого доктора хімічних наук. Активно співпрацював з багатьма науковими та освітніми центрами в Польщі і за кордоном, зокрема із Львівським, Київським, Московським, Казанським університетами, Політехнікою у Братіславі. Професор – співавтор понад 120 наукових публікацій спільно з ученими Італії, Угорщини, Німеччини, Франції, Великої Британії, Болгарії, Данії. Під час періодичних наукових відряджень до Вроцлава, яким сприяв професор Т. Глов’як, співробітники хімічного факультету могли використовувати найсучаснішу наукову апаратуру й публікувати результати досліджень у відомих міжнародних журналах, утверджуючи світовий авторитет найдавнішого в Україні Львівського університету. Також цьому сприяла активна підтримка з боку професора Т. Глов’яка участі українських науковців у міжнародних конференціях, що відбувалися в Польщі. Лауреат багатьох польських і міжнародних нагород, польський учений періодично відвідував Львівський університет, де брав участь у міжнародних конференціях і семінарах. Завдяки клопотанням професора Т. Глов’яка засновано стипендію, у рамках якої магістранти Олександр Шкуренко (2003 р.) та Василь Кінжибало (2005 р.) протягом семестру навчалися на хімічному факультеті Вроцлавського університету. Піврічне стажування там проходили також доц. Г. Левицька (2002 р.) та доц. О. Павлюк (2007 р.).

Кафедра кристалографії Вроцлавського університету (2008 р.)

Визнанням значних заслуг професора Т. Глов’яка у розвитку наукової та освітньої співпраці між Львівським і Вроцлавським університетами є присудження йому Вченою радою 26 червня 2002 р. найпочеснішого титулу Львівського національного університету імені Івана Франка “Doctor Honoris Causa” – у ювілейному для Вроцлавського університету році, коли відзначали 300-річчя з дня заснування.
Декілька слів про хімічний факультет Вроцлавського університету.
Корпус хімічного факультету (який тепер суттєво розширено) відкрито завдяки зусиллям його першого директора (тоді – Інституту хімії Вроцлавського університету) – відомої вченої професора Богуслави Єжовської-Тшеб’ятовської у 1972 р. Факультет працює у 10 головних наукових напрямах: структурної хімії, хімії і динаміки координаційних сполук, хімії і фізики сполук перехідних металів, хімії і стереохімії органічних сполук, міжмолекулярної взаємодії і теоретичної хімії, каталізу і досліджень механізмів реакцій, біологічної хімії, електрохімії, хімії і фізики нових матеріалів, прикладної хімії. Високий рівень наукових результатів, що їх отримують науковці факультету, забезпечують 12 наукових лабораторій, оснащених сучасними приладами, та 21 дослідницька група. Студенти навчаються за 4 спеціальностями: хімія, хімія довкілля, хімічна інформатика та біологічна хімія. На факультеті є 1400 студентів і 86 докторантів.

Декан хімічного факультету проф. Збігнев Цюнік (справа), зав. кафедри кристалографії проф. Тадеуш Ліс (зліва) та доктор К. Слєпокура встановлюють зразок для зйомки на сучасному автоматичному дифрактометрі

Факультет організовує міжнародні наукові конференції, зокрема регулярні міжнародні Зимові школи з координаційної хімії, які проводять у Карпачу (Єленьогурське воєводство) в грудні під керівництвом незмінного голови оргкомітету професора Єжи Мрозиньського (цьогорічна 17-та школа проходитиме в Карпачу 6–10 грудня).
Учні проф. Б. Єжовської-Тшеб’ятовської та проф. Т. Глов’яка – відомі вчені – продовжують розвиток факультету. Завідувач кафедри кристалографії професор Тадеуш Ліс і декан хімічного факультету професор Збігнев Цюнік протягом останніх 3-х років розвивають новий напрям на факультеті – кристалографію біологічно активних макромолекул та білків.

Мар’ян Миськів,
професор кафедри неорганічної хімії