Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Вимогливих читачів зацікавить книгарня

У Видавничому центрі постійно поповнюють перелік нових книжок. Особливо врожайними на новинки були два перші місяці поточного року. Адже за цей порівняно короткий період вийшло у світ приблизно тридцять цікавих видань науковців Франкового університету. Про деякі з них ми розповідаємо на цій газетній сторінці. А ще більше книжкових новинок Ви маєте змогу побачити на полицях університетської книгарні у 118-й кімнаті головного корпусу. До речі, цей книжковий магазин Видавничого центру на початку березня відсвяткував другу річницю від часу створення. Його двері завжди відчинені для поціновувачів друкованого слова.

Історія української журналістики.
Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика.
Книга перша
Автор – Степан Кость

Кость С. А. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша): навчальний посібник / С. А. Кость. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 264 с.
Редактор – Олександра Тимчишин. Комп’ютерна верстка – Наталія Трохим. Обкладинка – Василь Роган.

Запропоноване видання – один із перших навчальних посібників, у якому розглянуто історію західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. Автор зокрема з’ясовує структуру і проблематику, основні ідейно-тематичні напрями діяльності, феномен західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. як речника державницьких прагнень і національно-визвольного руху українського народу. Значну увагу приділено з’ясуванню сучасного аспекту багатьох проблем, які порушувала західноукраїнська преса означеного періоду.
У книзі підкреслено значення і роль західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. як одного з наріжних каменів становлення української преси на сучасному етапі розбудови української державності.
Для студентів і аспірантів факультетів і відділень журналістики, журналістів-практиків і дослідників суміжних із журналістикознавством гуманітарних наук.

Прикладна спектроскопія
Автори – Володимир Капустяник, Володимир Мокрий
Капустяник В. Б., Мокрий В. І. Прикладна спектроскопія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 302 с. + 6 с. вкл.
Редактор – Ірина Лоїк. Комп’ю­тер­ний набір і верстка – Віктор Рудик. Тех­ніч­ний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Галечко. Обкладинка – Василь Роган.
Начальний посібник з прикладної спектроскопії висвітлює теоретичні основи різних видів спектрального аналізу, а також широке коло і традиційних, й оригінальних авторських методик. Описано методи вивчення не тільки елементного складу різних речовин, а й їхньої молекулярної та кристалічної структури в конденсованому стані. В окремих розділах розглянуто спектральний аналіз біологічно активних речовин і біологічних об’єктів та екологічний моніторинг. Частково проаналізовано також питання застосування комп’ютерів для автоматизації спектрального аналізу й опрацювання експериментальних результатів.
Для студентів 3–5 курсів природничих і технічних спеціальностей, де поглиблено вивчають інструментальні методи аналізу, а також для науковців і фахівців, що досліджують питання оптико-спектрального контролю і спектроскопії конденсованого стану.

Фізична підготовка у вив­ченні Шотокан карате-доу вищих нав­чаль­них закладах
Автори – Юрій Яремчук, Ірина Яремчук

Яремчук Ю. Я., Яремчук І. В. Фізична підготовка у вивченні Шотокан карате-до у вищих навчальних закладах: навчально-методичний посібник / Ю. Я. Яремчук, І. В. Яремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 98 с.
Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.
Подано програму структурованого поетапного вивчення базових технік Шотокан карате-до та спортивних поєдинків, запропоновано систему вдосконалення фізичних і психомоторних якостей спортсмена з урахуванням специфіки цього виду спорту.
Для студентів вищих навчальних закладів, які факультативно вивчають Шотокан карате-до під керівництвом тренера чи самостійно, та осіб, які бажають займатися цим видом спорту.

Банківські операції
Автори – Михайло Крупка, Євгенія Андрущак, Наталія Пайтра

Крупка М. І., Андрущак Є. М., Пайтра Н. Г. Банківські операції: навчальний посібник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра; [за редакцією доктора економічних наук, професора М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 248 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
Висвітлено сутність та роль центрального і комерційних банків в економічній системі держави. Досліджено процес формування ресурсної бази в банківській сфері, а саме: власного, залученого та позиченого капіталів. Розкрито зміст кредитних, вексельних, валютних операцій, операцій з цінними паперами та операцій у межах обслуговування платіжного обороту. Розглянуто питання аналізу результатів комерційних банків та оцінки їх фінансового стану.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, економістів-практиків.

Українська історична драматургія
Автор – Володимир Працьовитий
Працьовитий В. С. Українська історична драматургія: навчальний посібник: [для вищих навчальних закладів] / Володимир Працьовитий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 210 с.
Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику “Українська історична драматургія” студенти філологічного та інших гуманітарних факультетів можуть ознайомитися зі знаковими постатями Володимира Великого, Святослава, Ярослава Мудрого, Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Івана Мазепи, Сави Чалого, яких інтерпретували в історичних драмах видатні митці Феофан Прокопович, Микола Костомаров, Іван Карпенко-Карий, Іван Франко, Іван Кочерга, Спиридон Черкасенко, Олександр Корнійчук та Григор Лужицький, з розвитком цього жанру в історичній перспективі, простежити збагачення його поетики, збагнути специфіку літературознавчого аналізу драматичного твору та ознайомитися з відповідною термінологією.

Підготував Богдан Копанський