Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Факультет доуніверситетської підготовки

Дедалі більше молодих людей прагнуть вступити до Львівського національного університету імені Івана Франка. Завдання факультету доуніверситетської підготовки – допомогти їм зорієнтуватися у виборі майбутньої спеціальності, підвищити рівень знань із відповідних дисциплін, щоб майбутні абітурієнти успішно склали вступні випробування до Університету.
Факультет організовує Дні відкритих дверей на факультетах і в коледжах, провадить профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах, запрошує майбутніх абітурієнтів на екскурсії до Університету.
Структура факультету зорієнтована на різні групи слухачів: підготовчі курси для громадян України, підготовче відділення для іноземних громадян. Навчання здійснюють за кошти юридичних і фізичних осіб.
Підготовчі курси відкрито 1957 року. Від 1997 року підготовчі курси є підрозділом факультету доуніверситетської підготовки. Продовження

Правничий коледж

Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка засновано у травні 1997 року.
У коледжі фахівців готують відповідно до навчального плану підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з урахуванням вимог типового навчального плану. Збережено загальну кількість годин та відповідні форми контролю знань (іспит, залік, курсова робота) з усіх навчальних дисциплін, які вивчають студенти на I–III курсах юридичного факультету Університету.
Форми навчання в коледжі – денна (бюджетна та платна) і заочна (бюджетна та платна). Термін навчання на них відповідно становить три і три з половиною роки. Випускники отримують диплом про здобуття початкової вищої освіти зі спеціальності “Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”. Диплом дає змогу працювати на посаді юриста у місцевих органах державної влади (обласні та районні державні адміністрації), органах місцевого самоврядування (обласні, міські, районні в містах, районні, сільські, селищні ради та їхні виконавчі комітети), органах юстиції (обласні, районні, міські управління юстиції, виконавча служба, органи РАЦСу), в інших державних органах та установах, на підприємствах усіх форм власності, а також на посадах помічників адвоката, нотаріуса. Продовження

Педагогічний коледж

Учитель творить Людину. Ці мудрі й ваговиті слова можна сказати тільки про матір і батька.
В. Сухомлинський

Випускників шкіл, юнаків і дівчат, які хочуть стати педагогами, запрошує на навчання один із найдавніших навчальних закладів України – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка.
Свою діяльність Педагогічний коледж розпочав ще 1871 року як Державна жіноча учительська семінарія на основі статуту, затвердженого у Відні Міністерством визнань і освіти Австрії, та розпорядження від 25 лютого 1871 року за № 1740 Крайової шкільної ради у Львові.
Саме тоді в Галичині здійснювали реформу освіти, яка розпочалася 1868 року. У початкових класах українських шкіл не вистачало вчителів, і семінарія успішно та якісно їх готувала. Уже 1873 року до шкіл міста і краю скерували її перших випускників – учителів початкових класів. Продовження

Природничий коледж

Природничий коледж розпочав свою освітню діяльність 2000 року як структурний підрозділ Університету, покликаний готувати фахівців природничих спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Форма навчання – денна. Термін навчання – три роки. Навчання – бюджетне або платне на базі повної середньої освіти. Студентів готують професори і доценти Львівського національного університету імені Івана Франка.
До складу Природничого коледжу входить сім відділень: біологічних наук, хімічних наук, геологічних наук, географічних наук, агробізнесу, комп’ютерних наук та електроніки.
Відділення біологічних наук готує молодших спеціалістів зі спеціальності “Прикладна екологія”, які отримують поглиблені знання за спеціалізацією “Біоекологія”. Упродовж трьох років студенти вивчають основи фітодизайну, зоології, ботаніки, мікробіології, генетики, біохімії, фізіології, загальну екологію та екологію систематичних груп живих організмів, закономірності їхніх змін під впливом різних факторів, як ці зміни впливають на біосферу, принципи раціонального використання ресурсів флори та фауни, основи ощадливих технологій та правила і нормативи раціонального використання біорізноманіття, які чинні в Україні. Продовження