Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Австрійський центр. Представництво OEAD у Львові

Основні завдання представництва:
сприяти тривалій двосторонній співпраці між Україною та Австрією;
координувати роботу австрійських лекторів та вчителів, які працюють в українських університетах та школах;
надавати консультацію та інформацію про стипендії в Австрії для науковців, аспірантів і студентів;
інформувати про мовні курси в Австрії та Австрійський державний диплом із німецької мови (OSD).
Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, к. 240.
Телефон/факс: 239-44-21
Телефон: 261-59-76
E-mail: oek@franko.lviv.ua
http://www.oead.at, http://www.grants.at

Центр кра­їн Пів­ніч­ної Єв­ро­пи

Центр тісно співпрацює з посольствами країн Північної Європи – Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, які забезпечують його необхідною літературою, підручниками, відео- та аудіоматеріалами. На факультеті міжнародних відносин за сприяння центру викладають норвезьку та шведську мови. У центрі виконують спеціальні переклади зі скандинавських мов, окрім фінської. Також Центр країн Північної Європи є координатором міжнародної екологічної програми “Балтійський університет”, засновник якої – університет у м. Упсала (Швеція). У межах програми викладають 5 екологічних курсів, пов’язаних із країнами басейну Балтійського моря. Студенти та викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка, Націо­нального університету “Львівська політехніка”, Національного лісотехнічного університету України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Продовження

Ботанічний сад Університету

 

Університетський Ботанічний сад є навчальною і науково-дослідною установою і має статус загальнодержавного значення.
Теперішній Ботанічний сад Університету заклав і впорядкував професор Я.-Г. Лобажевський у 1852 році на північно-східному схилі Калічої гори у старому саду Тринітаріїв (площею 2,5 га). Сьогодні на цій території (вул. Кирила і Мефодія) розміщено теплиці і невеликий дендропарк. З часу існування до 1911 року тут збирали колекції рослин-екзотів. Основне завдання саду полягало в обслуговуванні викладання морфології та систематики рослин в Університеті.
Тепер Ботанічний сад територіально розміщений у Львові на двох ділянках: на вул. Марка Черемшини, 44 (площа – 16,5 га) і на вул. Кирила і Мефодія, 4 (2 га).
У структурі Ботанічного саду – п’ять науково-дослідних відділів:
природної трав’янистої флори;
дендрології;
культурної флори і озеле­нення;
тропічних і субтропічних рослин (національне надбання);
фізіології та біохімії рослин. Продовження

Ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­тич­ний ча­со­пис “Ка­ме­няр”

Ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­тич­ний ча­со­пис Львівсь­ко­го на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка “Ка­ме­няр” – од­не з най­по­важ­ні­ших за ві­ком з-по­між ана­ло­гіч­них ви­дань ВНЗ Укра­ї­ни; у січні 2008 р. виповнилося 60 років від часу створення газети.
Ме­та га­зе­ти – ін­фор­му­ва­ти сту­ден­тів, вик­ла­да­чів та пра­ців­ни­ків Уні­вер­си­те­ту про новини Уні­вер­си­те­ту, ос­віт­ні, на­у­ко­ві та твор­чі до­сяг­нен­ня спів­ро­біт­ни­ків і сту­ден­тів, діяль­ність сту­дентсь­ких гро­мадсь­ких ор­га­ні­за­цій, ад­мі­ніс­тра­ції, сту­дентсь­ке доз­віл­ля. Кож­на по­дія сту­дентсь­ко­го жит­тя зас­лу­го­вує на ви­с­віт­­лен­­ня в уні­вер­си­тетсь­кій га­зе­ті “Ка­ме­няр”. Зап­ро­шу­є­мо до твор­чої спів­пра­ці студен­тів усіх фа­куль­те­тів і ко­лед­жів, че­ка­є­мо на стат­ті, поезії, фо­тог­ра­фії та будь-яку інфор­ма­цію, яка мо­же за­ці­ка­ви­ти академічну спільноту Уні­вер­си­те­ту.
З 2010 року при редакції діють такі творчі майстерні – “Студентська інформаційна мережа”, “Студентська фотомить”, “Проба молодого пера”. Продовження

Студентське самоврядування в Університеті

 

Студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка – об’єднання студентів, діяльність якого спрямована на захист прав та інтересів студентської спільноти Університету.
Для кожного студента-першокурсника важливим кроком є самоорганізація. Усе залежить тільки від Вас, адже Вам вирішувати, як провести роки навчання. Кожен студент має сформулювати собі чітку мету й упевнено до неї йти, а ми спробуємо максимально підтримати Вас і посприяти. Тому запрошуємо всіх до студентського самоврядування. Завжди раді вітати нових людей, а особливо чекаємо на енергійних та активних студентів, які мають бажання працювати в колективі.
Студентське самоврядування на факультетах та в коледжах діє на основі Положення про студентське самоврядування відповідного факультету чи коледжу.
Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 124
Телефон: 239-41-00

Профком студентів Університету

 

Профспілковий комітет студентів Львівського національного університету імені Івана Франка – громадська організація студентів Університету, мета якої – представництво та захист навчальних, соціальних прав та інтересів своїх членів. Вступити до профспілки студенти можуть на добровільних засадах, без будь-якого обмеження через національність, расову належність, стать, партійність або релігійні переконання.
На кожному факультеті (коледжі) Університету працює профспілкове бюро студентів, склад якого обирають студенти на звітно-виборчих конференціях факультетів (коледжів).
Спільно з адміністрацією Університету проф­ком студентів надає цільові допомоги студентам пільгових категорій: оздоровлення в санаторії-профілакторії з оплатою 10% вартості путівки, а студентам-сиротам – безкоштовно; літній відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі “Карпати” (с. Чинадієво Мукачівського р-ну Закарпатської обл.); подарунки до свята Миколая дітям студентських сімей; звільнення від оплати за проживання в гуртожитку сиріт, інвалідів; надання матеріальної допомоги в разі смерті батьків чи важкої хвороби студента; надання матеріальної допомоги студентам, яких внесено до реєстру малозабезпечених студентів (цей реєстр складає спільно з деканатом голова профбюро студентів відповідного факультету (коледжу) на підставі довідок про склад та доходи членів сім’ї студента). Продовження

Са­на­то­рій-про­фі­лак­то­рій Уні­вер­си­те­ту

 

Санаторій-профілакторій Львівського національного університету імені Івана Франка з амбулаторною формою обслуговування функціонує в гуртожитку № 4 за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, 22, 1-й поверх.
Санаторій-профілакторій надає такі послуги:
21 день збалансованого та дієтичного триразового харчування;
стоматологічні послуги;
світло- та електротерапія, інгаляції, парафінові аплікації, фітотерапія, фізіотерапія;
сегментарний масаж, лікувальна фізкультура в кабінеті ЛФК та масажу;
ін’єкції, компреси, змазування горла, закапування очей, перев’язки тощо у процедурному кабінеті;
медикаментозне лікування.
Путівку можна отримати у профкомі студентів, звернувшись із відповідними документами (профспілковим квитком, медичною довідкою).

Фізичне виховання і спорт в Університеті

 

Яскраве свідчення постійної турботи про здоров’я студентів Університету – чудовий спортивний комплекс, розташований у парковій зоні Погулянки. До комплексу входять стадіон із легкоатлетичними секторами та ігровими майданчиками, спортивний комплекс із двома ігровими спортивними залами, залами боксу, боротьби, атлетичної і ритмічної гімнастики, лікувальної фізкультури, лижна база, кіноаудиторія.
У студентських гуртожитках (№2, 3) є спортивні кімнати, обладнані тренажерами і спортивним інвентарем. Упродовж навчання в Університеті студенти можуть займатися у 28-ми спортивних секціях під керівництвом професійних тренерів-викладачів:
Боротьба дзюдо (ч.) – Туваков А. М.
Боротьба дзюдо (ж.) – Туваков А. М.
Боротьба самбо – Туваков А. М.
Карате-до (початк. гр.) – Яремчук Ю. Я.
Карате-до (ст. група) – Яремчук Ю. Я.
Боротьба греко-римська – Лапуць Я. С.
Бокс – Кичма Р. Продовження

Запрошуємо Вас, дорогі першокурсники, брати участь у головних загальноуніверситетських заходах!

 

Вересень 2010 р.:
Перша лекція в Університеті про Івана Франка.
Похід у Літературно-меморіальний музей Івана Франка.
Міжнародний книжковий ярмарок ­“Форум видавців у Львові”. 
Презентації книг в Університеті.
День бібліотек (30 вересня).

Жовтень 2010 р.:
Святкування Дня Університету. Конференції, концерти, виставки, презентації, спортивні заходи (4–15 ­жовтня).

Листопад 2010 р.:
Річниця проголошення ЗУНР. Урочиста піша хода до Меморіалу Українських Січових Стрільців на Янівському цвинтарі (1 листопада).
День пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років і політичних репресій (26–27 листопада).

Грудень 2010 р.:
Благодійні акції “Святий Миколай – ­дітям”.
Акція “Різдвяна листівка”. Продовження

Університетські музеї

 

Обов’язково відвідайте Му­зей іс­то­рії Уні­вер­си­те­ту, який діє з 1964 року. Фонди музею відображають минуле і сучасний стан розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка як освітнього, наукового та культурного центру. Найцінніші експонати – дипломи випускників і науковців з часів Австро-Угорської імперії, Польської держави та Радянського Союзу, різноманітні документи й особисті речі визначних людей, рукописи та видання наукових праць, нагороди заслужених діячів освіти, науки та культури, колективів художньої самодіяльності та спортивних команд, твори живопису, скульптури, фотографії, наукові прилади та інші предмети, пов’язані з історією alma mater.
Музей координує свою діяльність із нав­чаль­ними програмами історичного факультету, студенти й викладачі якого використовують музейні матеріали для написання курсових і дипломних робіт, дисертацій. Продовження